Druga sednica Odbora Agencije

ACAS2
Agencija učestvovala na panelu „Svrsishodnost trošenja javnih sredstava“
12/02/2014
Galerija
14/07/2010

Druga sednica Odbora Agencije

print

Na drugoj sednici Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, kojoj su prisustvovali i direktorka i zamenik direktora, Odbor je informisan o pristizanju izveštaja o imovini i prihodima funkcionera, te da će podaci o ukupnom broju primljenih izveštaja i broju ispravnih izveštaja podnetih u roku biti objavljeni na konferenciji za novinare u utorak, 9. februara.

Zauzet je stav da će podaci o broju prispelih izveštaja o imovini i prihodima funkcionera kao i o tome da li su svi funkcioneri na republičkom nivou vlasti ispoštovali ovu zakonsku obavezu, biti objavljen na sutrašnjoj konferenciji za novinare.

Članovi Odbora Agencije obavešteni su da je Ministarstvo pravde formiralo Radnu grupu za donošenje zakona o finansiranju političkih partija u kojoj agenciju predstavljaju direktorka Agencije, Zorana Marković i član Odbora Agencije, prof. dr Zoran Stojiljković.

Direktorka je članove Odbora obavestila da je rad na pripremi novog obrasca za prijavljivanje troškova izborne kampanje priveden kraju i da još treba završiti Pravilnik o obrascu za prijavljivanje troškova izborne kampanje. Novi obrazac biće korišćen prilikom prijave troškova izborne kampanje političkih stranaka počev od vanrednih izbora u Negotinu.

Agencija za borbu protiv korupcije dobila je na korišćenje dodatnih deset kancelarija, koje će, pored postojećih osam, nasleđenih od Republičkog odbora za rešavanje o sukobu interesa, koristiti do konačnog preseljenja u svoje stalne prostorije, koje se očekuje do kraja 2010. godine.