Dostavljeni izveštaji nakon lokalnih izbora u Zaječaru

Godišnji izveštaj DUD
13/09/2012
Godišnji izveštaj 2011. DUD
13/09/2012

Dostavljeni izveštaji nakon lokalnih izbora u Zaječaru

print
Nakon održanih lokalnih izbora u Zaječaru, šest političkih subjekata dostavilo je uredne izveštaje o troškovima izborne kampanje Agenciji za borbu protiv korupcije i to su: Srpska napredna stranka, Koalicija: G17 Plus i Pokret ,,Živim za Krajinu„, Liberalno demokratska partija, Demokratska stranka. Srpska radikalna stranka i Grupa građana „Za Zaječar“ – Dr Vlastimir Bađević. U dva slučaja, Koalicija: SPS – PUPS – JS i Koalicija: DSS i Dveri, dostavljeni izveštaji sadrže formalne nedostatke, te će Agencija obavestiti pomenute političke subjekte da moraju da urede svoje izveštaje, odnosno otklone nedostake, kako bi njihovi izveštaji bili prihvaćeni (verifikovani i objavljeni na sajtu Agencije).
Imajući u vidu da jedan politički subjekt, Grupa građana ,,Zaokret„ – Dragoslav Đokić, nije dostavio izveštaj u zakonom propisanom roku (30 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora), Agencija će, u skladu sa svojim ovlašćenjima, pokrenuti postupak za utvrđivanje povrede Zakona i utvrditi da li su se stekli uslovi za podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.
Rok za podnošenje izveštaja bio je 1. avgust.