Достављени извештаји након локалних избора у Зајечару

Годишњи извештај ДУД
13/09/2012
Годишњи извештај 2011. ДУД
13/09/2012

Достављени извештаји након локалних избора у Зајечару

print
Након одржаних локалних избора у Зајечару, шест политичких субјеката доставило је уредне извештаје о трошковима изборне кампање Агенцији за борбу против корупције и то су: Српска напредна странка, Коалиција: Г17 Плус и Покрет ,,Живим за Крајину„, Либерално демократска партија, Демократска странка. Српска радикална странка и Група грађана „За Зајечар“ – Др Властимир Бађевић. У два случаја, Коалиција: СПС – ПУПС – ЈС и Коалиција: ДСС и Двери, достављени извештаји садрже формалне недостатке, те ће Агенција обавестити поменуте политичке субјекте да морају да уреде своје извештаје, односно отклоне недостаке, како би њихови извештаји били прихваћени (верификовани и објављени на сајту Агенције).
Имајући у виду да један политички субјект, Група грађана ,,Заокрет„ – Драгослав Ђокић, није доставио извештај у законом прописаном року (30 дана од дана објављивања коначних резултата избора), Агенција ће, у складу са својим овлашћењима, покренути поступак за утврђивање повреде Закона и утврдити да ли су се стекли услови за подношење захтева за покретање прекршајног поступка.
Рок за подношење извештаја био је 1. август.