Достављање Евиденције поклона јавних функционера

Расписан јавни конкурс за доделу финансијских средстава удружењима (ОЦД) за реализацију пројеката из области спречавања корупције за 2022. годину
25/02/2022
Посматрачи изборне кампање Агенције на терену
25/02/2022

Достављање Евиденције поклона јавних функционера

print
Подсећамо одговорна лица у органима јавне власти да је 1. март 2022. године, рок до кога су у обавези да Агенцији доставе евиденције поклона јавних функционера за 2021. годину.

Образац евиденције поклона подноси се на интернет презентацији Агенције приступом ВЕБ ФОРМЕ ОБРАЗАЦА.

После електронске пријаве, попуњавања обрасца и добијања програмски генерисане шифре, органи јавне власти одмах, а најкасније у року од осам дана од дана добијања програмски генерисане шифре, достављају евиденцију у штампаној форми са потписом одговорног лица и печатом органа на адресу Агенције за спречавање корупције, улица Царице Милице 1, 11000 Београд.

Упутство за подношење образаца у веб форми налази се на линку http://www.acas.rs/uputstva-i-smernice/