Dopuna Modela lokalnog antikorupcijskog plana za jedinice lokalne samouprave

Predstavnici Agencije na zasedanju Skupštine članica Međunarodne antikorupcijske akademije
28/09/2018
JAVNI KONKURS za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Stručnoj službi
03/10/2018

Dopuna Modela lokalnog antikorupcijskog plana za jedinice lokalne samouprave

print

Povodom sve više situacija u kojima male jedinice lokalne samouprave imaju problem sa nedovoljnim odzivom kandidata na javni konkurs za izbor članova tela za praćenje sprovođenja lokalnog antikorupcijskog plana, Agencija za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Biroom za društvena istraživanja, izradila je dopunu Modela Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) za jedinice lokalne samouprave (JLS).

Tekst dopune Modela možete preuzeti ovde.