Документа

 Извештај о реализованој финансијској подршци ОЦД за 2021. годину

Смернице за сарадњу Агенције за спречавање корупциије са ОЦД – пречишћен текст

  Акт о изменама Смерница за сарадњу Агенције за борбу против корупције са ОЦД

Смернице за сарадњу Агенције за борбу против корупције са ОЦД

doc_small  Образац 1 – начелна подршка

doc_small  Образац 2 – сарадња

doc_small  Образац 3 – партнерство

 Правилник о спровођењу јавног конкурса за доделу средстава ОЦД за релаизовање пројеката у области спречавања корупције – пречишћен текст

 Правилник о изменама и допунама Правилника о спровођењу јавног конкурса за доделу средстава ОЦД за реализовање пројеката у облсти борбе против корупције (27.11.2020)

Правилник о спровођењу јавног конкурса за доделу средстава организацијама цивилног друштва за реализовање програма у области борбе против корупције (24. мај 2019.)

doc_smallФормулар за мониторинг пројекта

doc_smallФормулар наративног извештаја

Формулар за финансијски извештај