U znak sećanja na Davida Martinez Madera

Godišnji izveštaj 2011. UP
29/05/2012
Ujedinjena seljačka stranka
29/05/2012

U znak sećanja na Davida Martinez Madera

MartinezMadero
print

Sa velikim žaljenjem saopštavamo da je predsednik Antikorupcijske Agencije iz Barselone, gospodin David Martinez Madero,

iznenada preminuo 21. januara na povratku sa sastanka Međunarodne antikorupcijske akademije u Singapuru.

Gospodin Martinez Madero bio je veliki prijatelj Agencije za borbu protiv korupcije sa kojim smo tokom prethodne godine u više navrata razgovarali o saradnji naše dve institucije kao i jačanju regionalne saradnje svih antikorupcijskih institucija. Posvećeno je radio na sprovođenju anti korupcijskih propisa u Kataloniji i na međunarodnom planu, a kao dokaz skorijem uspostavljanju saradnje gospodin David Martinez Madero je preveo Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije na španski jezik.

Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, španski jezik

http://www.antifrau.cat/