Lučani – Izbori za odbornike
20/06/2012
Majdanpek – Izbori za odbornike
20/06/2012

Saopštenje

print

Agencija za borbu protiv korupcije je, saglasno svojim ovlašćenjima iz Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, zatražila od Srpske napredne stranke da u roku od 3 dana dostavi izveštaj i kopije dokumenata koji se odnose na finansiranje dolaska Rudolfa Đulijanija, bivšeg gradonačelnika Njujorka, u Beograd.

Budući da je gospodin Đulijani u svojoj izjavi naveo „Ja sam ovde privatno i nikada nismo pričali o tome da mi se plati dolazak… To je dogovoreno preko privatne kompanije“ nije jasno da li je reč o donaciji SNS u vidu usluge, novčanog priloga ili je reč o aranžmanu koji ne može da se podvede pod odredbe Zakona o finansiranju političkih aktivnosti.

Prema članu 12. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, zabranjeno je finansiranje političkog subjekta od: stranih država; stranih fizičkih i pravnih lica, osim međunarodnih političkih udruženja; anonimnih darodovaca; javnih ustanova, javnih preduzeća, privrednih društava i preduzetnika koji obavljaju usluge od opšteg interesa; ustanova i preduzeća sa učešćem državnog kapitala; drugih organizacija koje vrše javna ovlašćenja; sindikata; udruženja i drugih nedobitnih organizacija; crkava i verskih zajednica; priređivača igara na sreću; uvoznika, izvoznika i proizvođača akciznih proizvoda; pravnih lica i preduzetnika koji imaju dospele, a neizmirene obaveze po osnovu javnih prihoda, osim ukoliko ovim zakonom nije drugačije određeno.

Agencija takođe ima pravo da od svih nadležnih institucija, organa i organizacija zatraži da dostave podatke o aranžmanu (avio karte, troškove hotela i slično) i tako utvrdi ima li mesta za dalje postupanje u ovom slučaju.

Agencija podseća sve političke subjekte koji učestvuju na predstojećim izborima da prati i proverava njihove aktivnosti i da će, ako se za tim ukaže potreba, bez izuzetka reagovati na postupanja svih političkih subjekata.