Direktorka Agencije predstavila izveštaj o radu Odboru za finansije Narodne skupštine

Održan seminar za studente
20/05/2014
Poslovnik o radu Odbora Agencije
20/07/2010

Direktorka Agencije predstavila izveštaj o radu Odboru za finansije Narodne skupštine

print

U Domu Narodne skupštine direktor Agencije Tatjana Babić predstavila je 29. maja „Izveštaj o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2013. godinu sa Izveštajem o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje“ na zajedničkoj sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

„Agencija će novelirati Inicijativu za izmene i dopune Zakona o Agenciji u skladu sa novom Nacionalnom strategijom i Akcionim planom. To ćemo raditi u saradnji sa ekspertima Evropske komisije za oblast korupcije, a Inicijativu ćemo do kraja juna dostaviti resornom ministarstvu i Narodnoj skupštini. Naša sugestija je da zajednički razmotrimo ovu Inicijativu, da vam predstavimo naša iskustva i da vam obrazložimo zašto predlažemo baš ta konkretna rešenja za izmene i dopune Zakona o Agenciji“, rekla je Tatjana Babić, direktor Agencije.
U Predlogu zaključka Odbora za finansije konstatuje se da je u Izveštaju Agencija u celosti predstavila konkretne aktivnosti i rezultate rada na primeni zakona, izvršenju kontrolne i preventivne funkcije, kao i u vezi sa sprovođenjem Nacionalne strategije.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije imao kvorum tako da je godišnji izveštaj o radu Agencije predstavljen samo prisutnim članovima Odbora za finansije.
Izlaganje Tatjane Babić, direktora Agencije pred Odborom za finansije Narodne skupštine RS