Директорка Агенције представила извештај о раду Одбору за финансије Народне скупштине

Одржан семинар за студенте
20/05/2014
Пословник о раду Одбора Агенције
20/07/2010

Директорка Агенције представила извештај о раду Одбору за финансије Народне скупштине

print

У Дому Народне скупштине директор Агенције Татјана Бабић представила je 29. маја „Извештај о раду Агенције за борбу против корупције за 2013. годину са Извештајем о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење“ на заједничкој седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава и Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу.

„Агенција ће новелирати Иницијативу за измене и допуне Закона о Агенцији у складу са новом Националном стратегијом и Акционим планом. То ћемо радити у сарадњи са експертима Европске комисије за област корупције, а Иницијативу ћемо до краја јуна доставити ресорном министарству и Народној скупштини. Наша сугестија је да заједнички размотримо ову Иницијативу, да вам представимо наша искуства и да вам образложимо зашто предлажемо баш та конкретна решења за измене и допуне Закона о Агенцији“, рекла је Татјана Бабић, директор Агенције.
У Предлогу закључка Одбора за финансије констатује се да је у Извештају Агенција у целости представила конкретне активности и резултате рада на примени закона, извршењу контролне и превентивне функције, као и у вези са спровођењем Националне стратегије.
Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу није имао кворум тако да је годишњи извештај о раду Агенције представљен само присутним члановима Одбора за финансије.
Излагање Татјане Бабић, директора Агенције пред Одбором за финансије Народне скупштине РС