Direktor Agencije za borbu protiv korupcije o Zakonu o lobiranju

Srbija napredovala u ispunjavanju preporuka GRECO
02/04/2019
Agencija bitan faktor u borbi protiv korupcije
10/04/2019

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije o Zakonu o lobiranju

print

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić, gostujući u jutarnjem programu TV Prva, izjavio je, pored ostalog, da je Grupa zemalja za borbu protiv korupcije Saveta Evrope (GRECO) u jučerašnjem pozitivnom izveštaju, kojim je Srbiji ukinuta ocena “globalno ne zadovoljava”, istakla kao poseban napredak u ispunjavanju njenih preporuka, donošenje Zakona o lobiranju, čija će primena početi 14. avgusta ove godine.

– Srbija je među retkim zemljama, koje su uredile oblast lobiranja. S obzirom na to da se lobiranje događa, bilo ono regulisano ili ne, donošenje Zakona o lobiranju je značajan napredak u ostvarivanju vladavine prava. Kada u avgustu počnemo da primenjujemo ovaj zakon Srbija će u potpunosti ispuniti preporuku GRECO.

Sa druge strane, kako je reč o potpuno novoj oblasti, koju uređuje naše pravo, za doslednu primenu ovog zakona potrebne su ozbiljne pripreme. Radi se o materiji koja je nova za sve, kako za lobirana lica, tako i za lobiste, a svakako i za Agenciju, koja je ovim zakonom dobila ozbiljna ovlašćenja – istakao je direktor Sikimić, dodajući da je veoma značajno što je Agencija dobila veliku podršku od OEBSa i ODIHRa, u pogledu obuka i treninga za primenu Zakona o lobiranju.

Zakon o lobiranju propisuje ovlašćenje direktora Agencije za borbu protiv korupcije da donese Kodeks ponašanja učesnika o lobiranju, a Agencija će biti nadležna za upis u Registar lobista, odnosno Registar pravnih lica koja vrše lobiranje, za vođenje tih registara, kao i za brisanje lobista i pravnih lica koji vrše lobiranje iz registara. Agencija će biti nadležna i za sprovođenje obuka lobista.

Gostovanje direktora Agencije možete pogledati ovde.