Direktor Agencije predavač na međunarodnoj obuci o suzbijanju korupcije

Učešće Agencije na prvoj Međunarodnoj nedelji svesti o prevarama u Srbiji
18/11/2020
Učešće Agencije na petoj Regionalnoj (Jumbo) konferenciji o bezbednosti
20/11/2020

Direktor Agencije predavač na međunarodnoj obuci o suzbijanju korupcije

print
Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Dragan Sikimić održao je predavanje sudijama i tužiocima na međunarodnoj obuci, koju su organizovali Agencija za borbu protiv korupcije i Nacionalna škola za pravosuđe Republike Francuske.
Na obuci, pod nazivom „Nacionalna i međunarodna korupcija: sprečavanje, otkrivanje, sprovođenje“, Sikimić je inostrane sudije i tužioce upoznao sa nadležnostima Agencije za sprečavanje korupcije, kao i mehanizmima sprečavanja korupcije, sa naglaskom na međunarodnu saradnju u ovoj oblasti.
Predavanje je održano na poziv i inicijativu francuske Agencije za borbu protiv korupcije, sa kojom Agencija za sprečavanje korupcije ostvaruje intenzivnu saradnju, kako na bilateralnom, tako i na multilateralnom nivou kroz Mrežu institucija za sprečavanje korupcije