Direktor Agencije izabran za potpredsednika Mreže institucija za prevenciju korupcije

Usvojen Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Agenciji
05/12/2018
Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Nabavka novog službenog vozila
12/12/2018

Direktor Agencije izabran za potpredsednika Mreže institucija za prevenciju korupcije

print
Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić izabran je za jednog od dva potpredsednika Mreže institucija za prevenciju korupcije na sastanku, održanom na marginama plenarnog zasedanja Grupe država protiv korupcije (GRECO) u Strazburu. Mrežom će predsedavati Nacionalna agencija za borbu protiv korupcije Republike Italije, a drugi potpredsednik predstavljaće Agenciju za borbu protiv korupcije Republike Francuske.

Mreža institucija za prevenciju korupcije osnovana je u oktobru 2018. godine. Deklaraciju o osnivanju su, pored Srbije, potpisali i predstavnici antikorupcijskih institucija iz Albanije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Danske, Estonije, Francuske, Grčke, Italije, Moldavije, Crne Gore, Rumunije, Slovačke, Slovenije, Ukrajine i Benina.

Mreža je, između ostalog, usmerena na promovisanje prikupljanja i razmene informacija, kao i dobrih praksi među institucijama za prevenciju i borbu protiv korupcije.

Director of the Agency elected for Vice-Chair of the Network of Corruption Prevention Authorities

Director of the Anti-Corruption Agency Dragan Sikimić was elected for one of two Vice-Chairs of the Network of Corruption Prevention Authorities at the meeting which took place in the margins of the plenary session of the Council of Europe Group of States against Corruption (GRECO) in Strasbourg. The Network will be chaired by the National Anti-Corruption Authority of the Republic of Italy, with the representative of the Anti-Corruption Agency of the Republic of France being the other Vice-Chair.

The Network of Corruption Prevention Authorities was founded in October 2018. Apart from Serbia, Declaration on its establishment was signed by the representatives of the anti-corruption authorities from Albania, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Denmark, Estonia, France, Greece, Italy, Moldova, Montenegro, Romania, Slovakia, Slovenia, Ukraine and Benin.

The Network has, inter alia, been focused on promotion of collection and exchange of information as well as good practices between the authorities tasked with preventing and fighting corruption.