Директор Агенције изабран за потпредседника Мреже институција за превенцију корупције

Усвојен Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Агенцији
05/12/2018
Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности – Набавка новог службеног возила
12/12/2018

Директор Агенције изабран за потпредседника Мреже институција за превенцију корупције

print
Директор Агенције за борбу против корупције Драган Сикимић изабран је за једног од два потпредседника Мреже институција за превенцију корупције на састанку, одржаном на маргинама пленарног заседања Групе држава против корупције (GRECO) у Стразбуру. Мрежом ће председавати Национална агенција за борбу против корупције Републике Италије, а други потпредседник представљаће Агенцију за борбу против корупције Републике Француске.

Мрежа институција за превенцију корупције основана је у октобру 2018. године. Декларацију o оснивању су, поред Србије, потписали и представници антикорупцијских институција из Албаније, Азербејџана, Босне и Херцеговине, Хрватске, Данске, Естоније, Француске, Грчке, Италије, Молдавије, Црне Горе, Румуније, Словачке, Словеније, Украјине и Бенина.

Мрежа је, између осталог, усмерена на промовисање прикупљања и размене информација, као и добрих пракси међу институцијама за превенцију и борбу против корупције.

Director of the Agency elected for Vice-Chair of the Network of Corruption Prevention Authorities

Director of the Anti-Corruption Agency Dragan Sikimić was elected for one of two Vice-Chairs of the Network of Corruption Prevention Authorities at the meeting which took place in the margins of the plenary session of the Council of Europe Group of States against Corruption (GRECO) in Strasbourg. The Network will be chaired by the National Anti-Corruption Authority of the Republic of Italy, with the representative of the Anti-Corruption Agency of the Republic of France being the other Vice-Chair.

The Network of Corruption Prevention Authorities was founded in October 2018. Apart from Serbia, Declaration on its establishment was signed by the representatives of the anti-corruption authorities from Albania, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Denmark, Estonia, France, Greece, Italy, Moldova, Montenegro, Romania, Slovakia, Slovenia, Ukraine and Benin.

The Network has, inter alia, been focused on promotion of collection and exchange of information as well as good practices between the authorities tasked with preventing and fighting corruption.