Devetnaesta sednica odbora Agencije

Sastanak Agencije za borbu protiv korupcije i međunarodne zajednice
01/04/2014
Održan okrugli sto „Institucionalni integritet“ u Inđiji
01/06/2011

Devetnaesta sednica odbora Agencije

print

Odbor Agencije je na današnjoj sednici, povodom objavljivanja indeksa percepcije korupcije za 2010. godinu, predložio da se prouče istraživanja na osnovu kojih je formiran indeks za Srbiju. Na taj način će, ocenjeno je, biti moguće utvrditi koje su kritične oblasti zbog kojih je Srbija i dalje loše rangirana na listi Transparency international.

Na sednici, kojoj su prisustvovali direktorka, zamenik direktora i pomoćnici direktora, razmatran je plan rada Agencije za 2011. godinu. Plan rada saglasan je sa principima politike sa kojom se Odbor saglasio kada je osnovan i biće realizovan do kraja 2011. godine.

Takođe je razmatran i Pravilnik o poklonima kao i obrasci za prijavljivanje poklona i evidenciju kao i Smernice za izradu planova integriteta. Pravilnik o poklonima i Smernice će biti objavljeni u Službenom glasniku nakon čega će stupiti na snagu.