Deveta sednica odbora Agencije

EU podržava rad Agencije
23/04/2010
O kvartalnom izveštavanju na osnovu nove Strategije i Akcionog plana
30/09/2013

Deveta sednica odbora Agencije

print

Na devetoj sednici Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, 5. maja 2010. godine, članovi Odbora su doneli jednoglasnu odluku da i u narednih godinu dana funkciju predsednika Odbora Agencije vrši prof. dr Čedomir Čupić, a zamenika predsednika Odbora, prof. dr Tanja Miščević.

Prema Poslovniku o radu Odbora Agencije predsednik i zamenik predsednika biraju se na period od godinu dana, a prof. dr Čupić i prof. dr Miščević izabrani su na sednici Odbora Agencije 30. aprila 2009. godine.

Odbor Agencije je na današnjoj sednici takođe ukazao na nužnost poštovanja člana 29. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije u kojem se govori o vršenju funkcija u političkoj stranci.

Ta odredba, ukazano je na sednici, predviđa da stranački funkcioneri koji istovremeno imaju javne funkcije moraju da jasno razdvoje u kom svojstvu iznose stavove. Jedini izuzetak predviđen zakonom su javni funkcioneri izabrani na neposrednim izborima

Član 29. takođe zabranjuje funkcionerima da koriste javne resurse i skupove na kojima učestvuju i susrete koje ima u svojstvu funkcionera, za promociju političkih stranaka.