Девета седница одбора Агенције

Девета седница одбора Агенције

print

На деветој седници Одбора Агенције за борбу против корупције, 5. маја 2010. године, чланови Одбора су донели једногласну одлуку да и у наредних годину дана функцију председника Одбора Агенције врши проф. др Чедомир Чупић, а заменика председника Одбора, проф. др Тања Мишчевић.

Према Пословнику о раду Одбора Агенције председник и заменик председника бирају се на период од годину дана, а проф. др Чупић и проф. др Мишчевић изабрани су на седници Одбора Агенције 30. априла 2009. године.

Одбор Агенције је на данашњој седници такође указао на нужност поштовања члана 29. Закона о Агенцији за борбу против корупције у којем се говори о вршењу функција у политичкој странци.

Та одредба, указано је на седници, предвиђа да страначки функционери који истовремено имају јавне функције морају да јасно раздвоје у ком својству износе ставове. Једини изузетак предвиђен законом су јавни функционери изабрани на непосредним изборима

Члан 29. такође забрањује функционерима да користе јавне ресурсе и скупове на којима учествују и сусрете које има у својству функционера, за промоцију политичких странака.