Ciklus seminara za predstavnike političkih subjekata

Izveštaji o troškovima izborne kampanje za odbornike Medveđe dostavljaju se Agenciji do 11. oktobra 2019. godine
17/09/2019
Javni konkurs za popunjavanje položaja: Šef Kancelarije direktora Agencije
25/09/2019

Ciklus seminara za predstavnike političkih subjekata

print

 

Agencija za borbu protiv korupcije u skladu sa svojim godišnjim programom rada organizuje ciklus seminara na temu:
„Podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja i izveštaja o troškovima izborne kampanje“
Seminar je namenjen predstavnicima svih političkih subjekata, odnosno odgovornim licima u političkim subjektima za finansijsko poslovanje, podnošenje izveštaja, vođenje knjiga i kontakt sa Agencijom.
Učesnici seminara biće upoznati sa zakonskim rešenjima i detaljima u vezi sa podzakonskim aktima koji regulišu ovu oblast, a nakon kraće prezentacije predviđena je i diskusija.
Seminari će se održati u Beogradu u periodu od 15. oktobra do 15. novembra 2019. godine u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije, ulica Carice Milice broj 1.
Svi zainteresovani politički subjekti mogu da se prijave na seminare do 30. septembra 2019. godine, putem elektronske adrese finansiranje.ps@acas.rs ili telefona: 011/4149-110.