Циклус семинара за представнике политичких субјеката

Training on implementation of the Communication Strategy
09/03/2018
Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Циклус семинара за представнике политичких субјеката

print

 

Агенција за борбу против корупције у складу са својим годишњим програмом рада организује циклус семинара на тему:
„Подношење годишњих финансијских извештаја и извештаја о трошковима изборне кампање“
Семинар је намењен представницима свих политичких субјеката, односно одговорним лицима у политичким субјектима за финансијско пословање, подношење извештаја, вођење књига и контакт са Агенцијом.
Учесници семинара биће упознати са законским решењима и детаљима у вези са подзаконским актима који регулишу ову област, а након краће презентације предвиђена је и дискусија.
Семинари ће се одржати у Београду у периоду од 15. октобра до 15. новембра 2019. године у просторијама Агенције за борбу против корупције, улица Царице Милице број 1.
Сви заинтересовани политички субјекти могу да се пријаве на семинаре до 30. септембра 2019. године, путем електронске адресе finansiranje.ps@acas.rs или телефона: 011/4149-110.