Циклус семинара по Србији – Суботица, Кањижа, Нови Сад, Сремска Митровица

Нови Кнежевац – Избори за одборнике
20/06/2012
Панчево – Избори за одборнике
20/06/2012

Циклус семинара по Србији – Суботица, Кањижа, Нови Сад, Сремска Митровица

print

Агенција за борбу против корупције наредне недеље, семинарима у Суботици, Кањижи, Новом Саду и Сремској Митровици, завршава циклус семинара по Србији. Семинари на теме „Израда плана интегритета“ и „Обуке о личној и професионалној етици и интегритету као механизам за борбу против корупције“ одржани су током априла и маја у следећим градовима: Прокупље, Ниш, Лесковац, Врање, Зрењанин, Ковачица, Крагујевац, Параћин, Бор, Зајечар, Пожаревац, Бања Ковиљача, Ваљево, Крушевац, Краљево, Чачак и Ужице.

У циљу пружања директне подршке овим циљним групама, али и обавештавању шире јавности о активностима Агенције, семинари ће бити реализовани у свим већим градовима на територији Србије уз могућност присуства представника медија.

  • Суботица, 22. мај, хотел „Galleria“ (две сале), Матије Корвина 17, са почетком у 10:00 за оба семинара (при чему се семинар о плановима интегритета одржава и у 13:00), за циљне групе са територија градова и општина Севернобачког и Западнобачког округа: Бачка Топола, Мали Иђош, Апатин, Оџаци, Кула, Суботица и Сомбор.
  • Кањижа, 23. мај, хотел „Лупус“ (две сале), Народни парк бб, са почетком у 10:00 за оба семинара, за циљне групе са територије општина Севернобанатског округа: Чока, Ада, Сента, Кањижа, Нови Кнежевац и Кикинда.

  • Нови Сад, 24. мај, Регионална привредна комора (две сале), Народног фронта 10, са почетком у 10:00 за оба семинара (при чему се семинар о плановима интегритета одржава и у 13:00), за циљне групе за територија градова и општина Јужнобачког округа: Бач, Бачка Паланка, Беочин, Бачки Петровац, Врбас, Србобран, Темерин, Жабаљ, Тител, Бечеј и Нови Сад.
  • Сремска Митровица, 25. мај, хотел „Сирмиум“ (две сале), Вука Караџића 8, са почетком у 10:00 за оба семинара, за циљне групе са територија градова и општина Сремског округа: Шид, Ириг, Рума, Пећинци, Стара Пазова, Инђија и Сремска Митровица.