Четврти координациони састанак државних органа у борби против корупције

stazisti_Jelica
Нови стажисти Агенције за борбу против корупције
09/09/2013
Демократска унија Албанаца ДУА
12/10/2012

Четврти координациони састанак државних органа у борби против корупције

print

У Агенцији за борбу против корупције одржан је четврти коодинациони састанак државних органа који имају важну улогу у спречавању и сузбијању корупције. На састанку је представљен извештај Министарства здравља који садржи анализу проблема допунског рада, листа чекања, јавних набавки, запошљавања и стручног усавршавања лекара. Такође, било је речи и о сарадњи Управе за јавне набавке и Агенције за борбу против корупције у складу са Планом за борбу против корупције.
Учесници састанка једногласно су се сагласили да Министарство здравља у року од месец и по дана формулише конкретне мере за решавање проблема и представи их на неком од наредних састанака.

Договорено је да теме за наредни координациони састанак буду корупција у просвети као и даља координација у погледу надлежности које произилазе из спровођења мера из Акционог плана.

Састанку су присуствовали: представници Повереника за информације од јавног значаја, Заштитника грађана, Савета Државне ревизорске институције, Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, Савета за борбу против корупције, Републичке радиодифузне агенције, Народне скупштине, Народне банке Србије, Кабинета првог потпредседника Владе, Министарства здравља, Министарства правде, Министарства унутрашњих послова, Републичког јавног тужилаштва, Врховног касационог суда, Вишег прекршајног суда, Прекршајног суда у Београду, Управе за спречавање прања новца, Управе за јавне набавке, Пореске управе, Агенције за привредне регистре и Безбедносно информативне агенције.