Четврта седница одбора Агенције

Четврта седница одбора Агенције

print

Одбор Агенције и директорка су на четвртој седници разговарали о надлежностима који су у закону опште дефинисане као надлежности Агенције. Чланови Одбора и директорка су се сагласили да неће бити поделе надлежности, већ ће се спорна питања решавати на седницама Одбора Агенције и формулисати их у форми правних ставова.

На седници Одбора Агенције било је речи и о правима функционера да траже сагласност за обављање друге јавне функције или делатности. Закључено је да се за наредну седницу припреме критеријуми на основу којих би се давала сагласност за обављање друге јавне функције, односно другог посла или друге делатности.