Четврта седница одбора Агенције

IMG_1394
Састанак са члановима Комитета Парламентарне скупштине Савета Европе
20/02/2014
Одлуке по жалбама
14/07/2010

Четврта седница одбора Агенције

print

Одбор Агенције и директорка су на четвртој седници разговарали о надлежностима који су у закону опште дефинисане као надлежности Агенције. Чланови Одбора и директорка су се сагласили да неће бити поделе надлежности, већ ће се спорна питања решавати на седницама Одбора Агенције и формулисати их у форми правних ставова.

На седници Одбора Агенције било је речи и о правима функционера да траже сагласност за обављање друге јавне функције или делатности. Закључено је да се за наредну седницу припреме критеријуми на основу којих би се давала сагласност за обављање друге јавне функције, односно другог посла или друге делатности.