Четрнаеста седница одбора Агенције

ZnakHorizontalnoCirilicaveci
Исправка вести о 9.000 функционера
21/03/2014
Конкурс за ученике основних и средњих школа
28/09/2010

Четрнаеста седница одбора Агенције

print

На четрнаестој седници Одбора Агенције за борбу против корупције чланови Одбора дали су претходно мишљење на Предлог новог Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у служби Агенције за борбу против корупције за наредну годину. Доношење новог Правилника потребно је како би се омогућило да Агенција у наредном периоду ефикасније обавља послове из своје надлежности, посебно у светлу измена Закона о Агенцији за борбу против корупције те предстојећег усвајања новог Закона о финансирању политичких партија и препорука ГРЕКО.

Према Предлогу правилника, у наредној години број запослених биће повећан са постојећих 60 на 95 радних места, а динамика пријема у радни однос биће одређена тако да сва радна места буду попуњена до краја 2011. године.

Предлог Правилника биће упућен Одбору за правосуђе Народне скупштине на давање сагласности.