23/02/2017

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za Javnu nabavku usluga broj 404-02-15/17-03 za 2017. godinu

Usluge posredovanja za obezbeđivanje prevoza, hotelskih usluga i iznajmljivanje prostora Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru
07/02/2017

Sedmi javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva

Sedmi javni konkurs za realizaciju dva projekta u oblasti borbe protiv korupcije Odluka o dodeli finansijskih sredstava Konačna lista vrednovanja i rangiranja Lista vrednovanja i rangiranja Zapisnik 29.03.2017. Zapisnik 23.03.2017. Zapisnik 15.03.2017.  Odluka Uputstvo za konkurisanje 2017. Formular za predlog projekta i izjava 2017. Formular za budžet projekta 2017.
24/08/2016

JAVNI KONKURS za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Stručnoj službi Agencije za borbu protiv korupcije

JAVNI KONKURS za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Stručnoj službi Agencije za borbu protiv korupcije Datum oglašavanja: 24.08.2016. godine Datum isteka roka za prijavljivanje: 01.09.2016. godine Tekst javnog konkursa Obrazac 1 – Izjava
12/07/2016

Obaveštenje o usvajanju revidiranog Akcionog plana za sprovođenje antikorupcijske strategije i poziv odgovornim subjektima

Vlada Republike Srbije je 30. juna 2016. godine usvojila revidirani Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine („Službeni glasnik RS“, br. 61/16 od 07.07.2016. godine). Revidirani Akcioni plan više ne sadrži mere i aktivnosti koje se u […]
06/05/2016

Obaveštenje političkim subjektima

Agencija za borbu protiv korupcije podseća političke subjekte da su prema odredbama člana 29. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, politički subjekti koji su učestvovali u izbornoj kampanji dužni da Agenciji podnesu izveštaje o troškovima izbornih kampanja, u roku od 30 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora.
22/01/2016

OVLAŠĆENA LICA U POLITIČKIM SUBJEKTIMA

Prema odredbi člana 31. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti politički subjekti su dužni da imenuju lice odgovorno za finansijsko poslovanje, podnošenje izveštaja, vođenje knjiga i kontakt sa Agencijom (ovlašćeno lice), kao i da obaveste Agenciju o imenovanju ili promeni tog lica. Podaci o odgovornom licu u političkom subjektu mogu se […]
27/06/2015

Model Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije

Ovde možete pogledati Model Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije sa obrazloženjem, na srpskom i na engleskom jeziku. Agencija je 25. jula 2014. godine podnela Ministarstvu pravde inicijativu za donošenje novog zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. O ovoj inicijativi možete pročitati više ovde.   Model zakona o […]
26/06/2015

Odluka o izboru i dodeli finansijskih sredstava – Šesti konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva (objavljen 30. aprila 2015)

Konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva za realizaciju projekata alternativnog izveštavanja o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje Zapisnik sa sastanka Konkursne komisije 03.06.2015. Zapisnik sa listom vrednovanja i rangiranja predloga […]
15/04/2015

NOVI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javne nabavke male vrednosti usluga broj 404-02-37/15-03 za 2015. godinu Usluge štampanja Poziv Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora