29/05/2012

Udruženje penzionera i socijalna pravda

Godišnji izveštaj 2011.
29/05/2012

Godišnji izveštaj 2011. SDS

Godišnji finansijski izveštaj (I-1 obrazac) Mišljenje ovlašćenog revizora Završni račun (APR)
29/05/2012

Socijaldemokratski savez

Godišnji izveštaj 2011.
29/05/2012

Godišnji izveštaj 2011. SBB

Godišnji finansijski izveštaj (I-1 obrazac) Mišljenje ovlašćenog revizora Završni račun (APR)
29/05/2012

Savez bačkih Bunjevaca

Godišnji izveštaj 2011.
29/05/2012

Godišnji izveštaj 2011. RuDS

Godišnji finansijski izveštaj (I-1 obrazac) Mišljenje ovlašćenog revizora Završni račun (APR)
29/05/2012

Rusinska demokratska stranka

Godišnji izveštaj 2011.
29/05/2012

Godišnji izveštaj 2011. RDS

Godišnji finansijski izveštaj (I-1 obrazac) Mišljenje ovlašćenog revizora Završni račun (APR)
29/05/2012

Romska demokratska stranka

Godišnji izveštaj 2011.