20/06/2012

Демократски покрет Румуна Србије

  Годишњи извештај 2011.
20/06/2012

Годишњи извештај 2011. ДПБ

  Годишњи финансијски извештај (И-1 образац) Мишљење овлашћеног ревизора Завршни рачун (АПР)
20/06/2012

Демократска партија Бугара

  Годишњи извештај 2011.
20/06/2012

Годишњи извештај 2011. Покрет

  Годишњи финансијски извештај (И-1 образац) Мишљење овлашћеног ревизора Завршни рачун (АПР)
20/06/2012

Богата Србија покрет пољопривредника и привредника

  Годишњи извештај 2011.
20/06/2012

Годишњи извештај 2011. АВР

Годишњи финансијски извештај (И-1 образац) Мишљење овлашћеног ревизора Завршни рачун (АПР)
20/06/2012

Алијанса војвођанских Румуна

  Годишњи извештај 2011.
18/06/2012

Избор за одборнике

ДС Алибунар ДС Бач ДС Баточина ДС Брус ДС Деспотовац ДС Голубац ДС Житиште ДС Јагодина ДС Краљево ДС Лозница ДС Мали Зворник ДС Мионица ДС Пожаревац ДС Рума ДС-СДПС Сента ДС Шид ДС Трстеник Избор за бољи живот Гаџин Хан Избор за бољи живот Крушевац Избор за бољи живот […]
15/06/2012

Годишњи извештај 2011. ВДС

Годишњи финансијски извештај (И-1 образац) Мишљење овлашћеног ревизора Завршни рачун (АПР)