15/07/2010

Organizaciona šema

Organizaciona šema
14/07/2010

Pravila o radu odbora

      STRANICA JE U IZGRADNJI    
14/07/2010

Godišnji izveštaji

      STRANICA JE U IZGRADNJI    
14/07/2010

Strategija i AP

      STRANICA JE U IZGRADNJI    
14/07/2010

Odluke po žalbama

      STRANICA JE U IZGRADNJI    
14/07/2010

Mere o povredi zakona

      STRANICA JE U IZGRADNJI    
14/07/2010

Organi i organizacija

Odbor Agencije Direktor Organizaciona shema        
24/09/2012

Rezultati VI konkursa za stažiranje

Na osnovu javnog konkursa objavljenog na internet prezentaciji Agencije za borbu protiv korupcije, www.acas.rs, dana 10. avgusta 2012. godine za izbor sedam kandidata za stažiranje, nakon sprovedenog postupka u skladu sa pravilima o izboru stažista iz Pravila konkursa, doneta je odluka da na stažiranje budu primljeni: 1. Jelena Đokić, Sektor […]
31/08/2012

Agencija podseća javne funkcionere

Agencija podseća javne funkcionere kojima je javna funkcija prestala, a nameravaju da zasnuju radni odnos, odnosno poslovnu saradnju sa pravnim licima, preduzetnicima ili međunarodnim organizacijama koje obavljaju delatnost u vezi sa funkcijama koje su vršili, da su dužni da pre zasnivanja radnog odnosa ili poslovne saradnje Agenciji podnesu zahtev za […]