15/07/2010

Организациона шема

Организациона шема
14/07/2010

Правила о раду одбора

      СТРАНИЦА ЈЕ У ИЗГРАДЊИ    
14/07/2010

Годишњи извештаји

      СТРАНИЦА ЈЕ У ИЗГРАДЊИ    
14/07/2010

Стратегија и АП

      СТРАНИЦА ЈЕ У ИЗГРАДЊИ    
14/07/2010

Одлуке по жалбама

      СТРАНИЦА ЈЕ У ИЗГРАДЊИ    
14/07/2010

Мере о повреди закона

      СТРАНИЦА ЈЕ У ИЗГРАДЊИ    
14/07/2010

Органи и организација

Одбор Агенције Директор Организациона схема        
24/09/2012

Резултати VI конкурса за стажирање

На основу јавног конкурса објављеног на интернет презентацији Агенције за борбу против корупције, www.acas.rs, дана 10. августа 2012. године за избор седам кандидата за стажирање, након спроведеног поступка у складу са правилима о избору стажиста из Правила конкурса, донета је одлука да на стажирање буду примљени: 1. Јелена Ђокић, Сектор […]
31/08/2012

Агенција подсећа јавне функционере

Агенција подсећа јавне функционере којима је јавна функција престала, а намеравају да заснују радни однос, односно пословну сарадњу са правним лицима, предузетницима или међународним организацијама које обављају делатност у вези са функцијама које су вршили, да су дужни да пре заснивања радног односа или пословне сарадње Агенцији поднесу захтев за […]