14/07/2010

Стратегија и АП

      СТРАНИЦА ЈЕ У ИЗГРАДЊИ    
14/07/2010

Одлуке по жалбама

      СТРАНИЦА ЈЕ У ИЗГРАДЊИ    
14/07/2010

Мере о повреди закона

      СТРАНИЦА ЈЕ У ИЗГРАДЊИ    
14/07/2010

Органи и организација

Одбор Агенције Директор Организациона схема        
24/09/2012

Резултати VI конкурса за стажирање

На основу јавног конкурса објављеног на интернет презентацији Агенције за борбу против корупције, www.acas.rs, дана 10. августа 2012. године за избор седам кандидата за стажирање, након спроведеног поступка у складу са правилима о избору стажиста из Правила конкурса, донета је одлука да на стажирање буду примљени: 1. Јелена Ђокић, Сектор […]
31/08/2012

Агенција подсећа јавне функционере

Агенција подсећа јавне функционере којима је јавна функција престала, а намеравају да заснују радни однос, односно пословну сарадњу са правним лицима, предузетницима или међународним организацијама које обављају делатност у вези са функцијама које су вршили, да су дужни да пре заснивања радног односа или пословне сарадње Агенцији поднесу захтев за […]
31/08/2012

Агенција за борбу против корупције обавештава

Агенција за борбу против корупције обавештава сва лица која су након одржаних избора маја 2012. године стекла својство јавних функционера у смислу одредбе члана 2 став 1. алинеја 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције, а намеравају да ступе и на другу јавну функцију, да су дужна да најкасније […]
21/06/2012

Агенција за борбу против корупције почела је са објављивањем верификованих извешаја о трошковима изборних кампања

Извештаји су доступни на интернет страници http://www.acas.rs/sr_cir/finansiranje-politickih-subjekata.html  
15/07/2010

Сектор за оперативне послове

  У оквиру Сектора за оперативне послове организоване су две уже унутрашње јединице: Одељење за регистре и Одељење за контролу имовине функционера. Општи (оквирни) задатак сектора је да, на основу одређених евиденција и других података, релевантних у борби против корупције, изврши њихову обраду и анализу и да те податке и […]