01/04/2014

Rokovi za dostavljanje izveštaja – finansiranje političkih subjekata

Agencija za borbu protiv korupcije podseća političke subjekte da su dužni da dostave izveštaje o troškovima izbornih kampanja u 2014, kao i Godišnji finansijski izveštaj za 2013. godinu i izveštaj o prilozima i imovini, uz prethodno pribavljeno mišljenje ovlašćenog revizora licenciranog u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji. Rokove […]
19/06/2012

Služba za rešavanje sukoba int.

Služba za rešavanje sukoba interesa kroz postupke rešavanja sukoba interesa, dekumulacije funkcija i odlučivanja o drugim povredama zakona otklanja uzroke za nastanak korupcije. Ukoliko se nakon sprovedenog postupka utvrdi da je povreda Zakona nastupila, izriču se mere, propisane Zakonom. Cilj tih mera jeste, da se, ukoliko je to moguće, navedene […]
19/06/2012

Služba za odnose sa javnošću

Priprema, određuje i sprovodi komunikacionu strategiju Agencije; prati, analizira i upravlja problemima proistekli iz medijskog izveštavanja o Agencije; planira, obavlja savetodavno-analitičke poslove u vezi sa javnim nastupima i prezentacijama Agencije; vodi evidencije o predstavnicima medija kao i o medijskim nastupima predstavnika Agencije; izdaje saopštenja za javnost, organizuje intervjue u medijima; […]
09/06/2010

Akcioni plan

  AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE Obrazac za izveštavanje o sprovođenju Nacionalne strategije i Akcionog plana Memorandum o razumevanju  
19/03/2014

Kontrola Izveštaja o imovini i prihodima funkcionera

Odeljenje za kontrolu imovine funkcionera objavilo je godišlji plan kontrole Izveštaja o imovini i prihodima funkcionera za 2014. godinu. Spisak funkcionera čiji će Izveštaji biti proveravani možete videti ovde.
27/07/2012

Obaveštenje za javne funkcionere

Agencija za borbu protiv korupcije obaveštava sva lica koja su nakon održanih izbora maja 2012. godine stekla svojstvo javnih funkcionera u smislu odredbe člana 2 stav 1. alineja 2. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, a nameravaju da stupe i na drugu javnu funkciju, da su dužna da najkasnije […]
27/03/2014

Lista o postojanju odgovornosti za odmazdu prema uzbunjivačima

Agencija za borbu protiv korupcije javno objavljuje naziv organa javne vlasti i ime rukovodioca koji je odgovoran za odmazdu prema uzbunjivačima. Godišnja lista o postojanju odgovornosti za odmazdu prema uzbunjivačima.
19/06/2012

Kancelarije okruga

STRANICA JE U IZRADI
21/06/2012

Informator za prijavljivanje imovine i prihoda

Ko je od javnih funkcionera dužan da prijavi imovinu? Kada se prijavljuje imovina?Kako se prijavljuje imovina? Možete saznati ovde – Informator za prijavljivanje imovine i prihoda javnih funkcionera