10/07/2017

Objavljena Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih predloga projekata

Agencija za borbu protiv korupcije objavljuje Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih predlog projekata kandidovanih na Konkursu za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva za realizovanje projekata alternativnog izveštavanja o sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 23. Lista vrednovanja i rangiranja projekata Više informacija o konkursu možete videti ovde.
15/06/2017

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti

Javna nabavka male vrednosti usluga broj 404-02-36/17-03 za 2017. godinu. Šifra iz ORN-a: 92111100 – Usluge izrade video materijala za potrebe Agencije.
12/06/2017

Produžen rok za donošenje plana integriteta do 31. oktobra 2017. godine

Rok za donošenje plana integriteta i postavljanje odluke o njegovom usvajanju u aplikaciju je do 31. 10. 2017. godine. Rok za sprovođenje plana integriteta je do 31. 10. 2019. godine. Rok za donošenje izveštaja o sprovođenju plana integriteta i postavljanje odluke o njegovom usvajanju u aplikaciju je 30 dana od […]
22/05/2017

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA organizacijama civilnog društva za alternativno izveštavanje

Agencija za borbu protiv korupcije raspisala je javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva za realizaciju dva projekta alternativnog izveštavanja o sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 23. Opšti cilj konkursa jeste da obezbedi alternativne informacije o sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 23, potpoglavlje Borba protiv korupcije, o pet […]
16/05/2017

AGENCIJA IZRADILA MODELE lokalnog i pokrajinskog antikorupcijskog plana

Agencija za borbu protiv korupcije je, u skladu s obavezom iz Akcionog plana za Poglavlje 23 (aktivnost 2.2.10.36.), izradila Model pokrajinskog antikorupcijskog plana (PAP) za Autonomnu pokrajinu Vojvodinu, a uz podršku Stalne konferencije gradova i opština i Model lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) za jedinice lokalne samouprave. Modeli su izrađeni na […]
14/03/2017

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku male vrednosti usluga broj 404-02-16/17-03 za 2017. godinu

Postupak javne nabavke male vrednosti – usluge štampanja Obaveštenje o zaključenom ugovoru Odluka o dodeli ugovora Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija
23/02/2017

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za Javnu nabavku usluga broj 404-02-15/17-03 za 2017. godinu

Usluge posredovanja za obezbeđivanje prevoza, hotelskih usluga i iznajmljivanje prostora Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru
07/02/2017

Sedmi javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva

Sedmi javni konkurs za realizaciju dva projekta u oblasti borbe protiv korupcije Odluka o dodeli finansijskih sredstava Konačna lista vrednovanja i rangiranja Lista vrednovanja i rangiranja Zapisnik 29.03.2017. Zapisnik 23.03.2017. Zapisnik 15.03.2017.  Odluka Uputstvo za konkurisanje 2017. Formular za predlog projekta i izjava 2017. Formular za budžet projekta 2017.
24/08/2016

JAVNI KONKURS za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Stručnoj službi Agencije za borbu protiv korupcije

JAVNI KONKURS za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Stručnoj službi Agencije za borbu protiv korupcije Datum oglašavanja: 24.08.2016. godine Datum isteka roka za prijavljivanje: 01.09.2016. godine Tekst javnog konkursa Obrazac 1 – Izjava