21/01/2021

Godišnji plan raspisivanja javnih konkursa

U skladu sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS” br. 16/2018), Agencija za sprečavanje korupcije u 2021. godini planira raspisivanje 12. (dvanaestog) javnog konkursa za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva za realizaciju projekta […]
16/09/2020

Poziv – treća obuka za lobiste

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Odlukom br. 014-033-00-0136/20-11 od 26.08.2020. godine odredio je održavanje treće obuke za lobistu u periodu od 01. do 02. oktobra 2020. godine, sa početkom u 9 časova. Obuka će se održati u prostorijama Agencije za sprečavanje korupcije, Carice Milice 1, Beograd. Podnosiocima zahteva za pohađanje […]
14/08/2020

Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti; Nabavka novih mobilnih telefonskih uređaja; Šifra iz ORN – 32250000 – Mobilni telefoni.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za Javnu nabavku male vrednosti – Nabavka novih mobilnih telefonskih uređaja, broj 404-02-11/2020-03 za 2020. godinu. Predmet nabavke, naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavke: Šifra iz ORN – 32250000 – Mobilni telefoni. Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora
20/07/2020

11. Ponovni javni konkurs za dodelu sredstava OCD za realizaciju projekta za prevenciju korupcije. Prijave se podnose do 3. avgusta.

Agencija za borbu protiv korupcije objavila je danas Konkurs za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva za projekat kome će po unapred definisanim kriterijumima biti dodeljeno 1.440 000, 00 dinara. Kontinuirana podrška, koju Agencija od svog osnivanja pruža nevladinom sektoru, potvrđuje strateško partnerstvo sa udruženjima građana posvećenim suzbijanju korupcije u društvu. […]
30/06/2020

Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti: Usluge stručne podrške funkcionisanju IT sistema. Šifra iz ORN-a: 72250000 – Sistemske usluge i usluge podrške

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za Javnu nabavku usluga sistemske podrške funkcionisanju IT sistema, broj 404-02-45/2020-03 za 2020. godinu. Predmet nabavke, naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavke: Usluge stručne podrške funkcionisanju IT sistema. Šifra iz ORN-a: 72250000 – Sistemske usluge i usluge podrške. Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odluka […]
18/06/2020

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog rukovodećeg radnog mesta u službi Agencije za borbu protiv korupcije

Datum oglašavanja: 18.06.2020. godine Datum isteka roka za prijavljivanje: 26.06.2020. godine Tekst internog konkursa
27/05/2020

Obaveštenje o održavanju druge obuke za lobiste

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Odlukom br. 014-033-00-0096/20-11 od 27.05.2020. godine odredio je održavanje druge obuke za lobistu u periodu od 02. do 03. jula 2020. godine, sa početkom u 9 časova. Obuka će se održati u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije, Carice Milice 1, Beograd. Podnosiocima zahteva […]
12/03/2020

Interni konkurs za popunjavanje položaja u službi Agencije za borbu protiv korupcije

Datum oglašavanja: 12.03.2020. godine Datum isteka roka za prijavljivanje: 20.03.2020. godine Tekst internog konkursa
12/03/2020

Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Šifra iz ORN – 85100000 – Usluge zdravstvene zaštite

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za Javnu nabavku male vrednosti usluga broj 404-02-16/2020-03 za 2020. godinu. Predmet javne nabavke broj 404-02-16/2020-03 su usluge zdravstvene zaštite – sistematski pregled za zaposlene, Šifra iz ORN – 85100000 – Usluge zdravstvene zaštite.   Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odluka o obustavi postupka Obaveštenje […]