09/03/2022

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Служби Агенције за спречавање корупције

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Служби Агенције за спречавање корупције број 014-111-00-0003/22-09/2 Датум оглашавања: 09.3.2022. године Датум истека рока за пријављивање: 17.3.2022.године Јавни конкурс Пријава на конкурс Списак кандидата међу којима ће се спровести изборни поступак по Јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места број 014-111-00-0003/22-09 од 11.02.2022.године: […]
01/03/2022

Јавни конкурс за доделу финансијских средстава ОЦД

На основу члана 9. Закона о спречавању корупције („Службени гласник РС”, бр. 35/2019,  88/2019, 11/2021 – аутентично тумачење, 94/2021 и 14/2022), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС”, бр. 110/2021) и Правилника о спровођењу јавног конкурса за доделу средстава организацијама цивилног друштва за реализовање […]
25/02/2022

Одлука о избору посматрача изборне кампање

Завршен је поступак избора кандидата за обављање послова посматрања изборне кампање политичких субјеката у својству посматрача Агенције за спречавање корупције. Одлука и ранг листа посматрача за избор посматрача
02/02/2022

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у служби Агенције

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у служби Агенције за спречавање корупције број 014-111-00-0001/22-09/2 Датум оглашавања: 02.02.2022. године Датум истека рока за пријављивање: 10.02.2021. године. Јавни конкурс Пријава на конкурс Списак кандидата међу којима ће се спровести изборни поступак  
27/01/2022

Огласна табла

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ „Сл.гласник“, бр. 18/2016 Јавно достављање Члан 78. (1) Јавно достављање врши се: 1) ако ниједан други начин достављања није могућ; 2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће; […]
11/10/2021

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у служби Агенције за спречавање корупције

Датум оглашавања: 11.10.2021. године Датум истека рока за пријављивање: 19.10.2021. године Текст интерног конкурса Пријава на конкурс- образац    
06/10/2021

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у служби Агенције

Датум оглашавања: 06.10.2021. године Датум истека рока за пријављивање: 14.10.2021. године Текст интерног конкурса Пријава на конкурс – образац Списак кандидата међу којима ће се спровести изборни поступак  
09/09/2021

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у служби Агенције

Датум оглашавања: 09.09.2021. Датум истека рока за пријављивање: 17.09.2021. Текст интерног конкурса Пријава на конкурс – образац виши саветник Пријава на конкурс – образац саветник Списак кандидата међу којима ће се спровести изборни поступак по Интерном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места  
01/09/2021

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у служби Агенције за спречавање корупције

Јавни конкурса за попуњавање извршилачких радних места у служби Агенције за спречавање корупције број 014-111-00-0006/21-09/2 од 23.08.2021. године, који је покренут решењем директора бр. 014-111-00-0006/21-09 од 16.08.2021. године Датум оглашавања: 01.9.2021. године Датум истека рока пријављивања: 09.9.2021. године Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Служби Агенције за спречавање […]