10/09/2010

Saopštenje povodom Uputstva za pripremu budžeta za 2011. godinu

Agencija za borbu protiv korupcije dobila je danas, 10. septembra, sa značajnim zakašnjenjem u odnosu na ostale korisnike budžeta Republike Srbije, Uputstvo za pripremu budžeta za 2011. godinu, jer je koverat koji sadrži Uputstvo adresiran na nepostojeći organ tj. Republički odbor za rešavanje o sukobu interesa.
09/09/2010

Predlog za ocenu ustavnosti

Agencija za borbu protiv korupcije podnela je Ustavnom sudu Predlog za ocenu ustavnosti člana 29. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.
24/06/2010

Saopštenje za javnost

Povodom izveštavanja medija i spekulisanja o tome ko je uzročnik eventualnih grešaka u imovinskim kartama funkcionera, Agencija za borbu protiv korupcije još jednom ističe da su sve softverske i tehničke greške otklonjene u roku od 48 sati od dana objavljivanja izveštaja, a svi izveštaji funkcionera verno su preneti na sajt […]
10/06/2010

Izveštaji funkcionera od danas na sajtu Agencije

Imovinske karte više od sedam stotina funkcionera objavljene na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije www.korupcija.gov.rs
24/05/2010

Predstavljanje istraživanja

Istraživanje javnog mnjenja u Srbiji o korupciji. Drugi talas istraživanja u okviru UNDP projekta „Podrška Vladi Srbije u suzbijanju korupcije i implementaciji antikorupcijske strategije“. Istraživanje
20/05/2010

O odluci Ustavnog suda

Povodom procesne odluke Ustavnog suda o donošenju privremene mere obustavljanja izvršenja pojedinačnih akata ili radnji preduzetih na osnovu člana 82. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije do donošenja odluke o inicijativi ѕa ocenu ustavnosti tog člana, Agencija ističe da će rad na predmetima biti nastavljen u skladu sa Zakonom, […]
01/04/2010

Istekao rok za funkcionere zatečene u obavljanju dve ili više funkcija

1. aprila istekao je rok da funkcioneri zatečeni u obavljanju dve ili više funkcija obaveste Agenciju za borbu protiv korupcije koje funkcije su se odrekli i da o ostavci/razrešenju dostave pismeni dokaz.
09/02/2010

U roku dostavljeno 14.643 izveštaja

Izveštaje o imovini i prihodima u zakonskom roku, do 1. februara, Agenciji za borbu protiv korupcije podnelo je 14.643 funkcionera, dok je njih 1.300 dostavilo izveštaje posle propisanog roka, sa nepotpunim podacima, ili na starim obrascima.
04/01/2010

Prijava samo na obrascu sa sajta Agencije

Agencija za borbu protiv korupcije saopštila je danas da je samo obrazac sa sajta Agencije www.korupcija.gov.rs važeći za prijavu imovine i prihoda funkcionera.