08/02/2012

Istekao rok za podnošenje promena u imovinskom stanju funkcionera

Promene u svom imovinskom stanju do 31. januara prijavio je 1.591 funkcioner. U toku je upoređivanje izveštaja koji su stigli poštom sa onim koji su poslati u elektronskom obliku nakon čega će ovi izveštaji biti objavljeni na veb sajtu Agencije. Budući da je Agencija za borbu protiv korupcije od ove […]
03/02/2012

Konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva

Agencija za borbu protiv korupcije na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije (Sl. glasnik RS, br.97/2008 i 53/2010), člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu (Sl. glasnik RS, br. 101/2011) donosi O D L U K U o sprovođenju konkursa za […]
26/01/2012

Saopštenje

Agencija za borbu protiv korupcije u vezi sa stupanjem javnih funkcionera na svaku drugu javnu funkciju postupa po proceduri utvrđenoj odredbama člana 28. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, što podrazumeva obavezu javnih funkcionera da Agenciji podnose zahtev za davanje saglasnosti po kojima će biti odlučivano. Istovremeno, Agencija će, […]
25/01/2012

Krivična prijava protiv gradonačelnika Novog Sada i članova Gradskog veća

Agencija za borbu protiv korupcije podnela je Tužilaštvu za organizovani kriminal krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Novog Sada, Igora Pavličića i članova Gradskog veća. Prijava je podneta zbog osnovane sumnje da su od dana stupanja na dužnost službenih, i odgovornih lica Grada Novog Sada zloupotrebili svoj položaj i ovlašćenja i time […]
16/01/2012

Seminari za funkcionere, januar 2012.

Agencija za borbu protiv korupcije nastavlja sa seminarima namenjenim funkcionerima, odnosno svim izabranim, postavljenim ili imenovanim licima u organima Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i u organima javnih preduzeća i privrednih društava, ustanova i drugih organizacija čiji je osnivač, odnosno član Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave […]
19/12/2011

Ciklus seminara za funkcionere u Srbiji – do kraja godine i u januaru 2012.

Agencija za borbu protiv korupcije u skladu sa svojim godišnjim programom rada, organizuje ciklus seminara u decembru 2011. godine i januaru 2012. godine u više gradova i opština u Srbiji. Seminari su namenjeni funkcionerima, odnosno svim izabranim, postavljenim ili imenovanim licima u organima Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave […]
12/12/2011

IV Konkurs za stažiste u Agenciji za borbu protiv korupcije

Agencija za borbu protiv korupcije raspisuje IV konkurs za stažiranje za sedam stažista/kinja. Pozivamo studente/kinje završne godine studija, postdiplomskih studija i one koji/e su diplomirali/e u proteklih godinu dana od dana objavljivanja ovog konkursa, i to u oblasti prava, novinarstva, medija i komunikacija, međunarodnih odnosa, politikologije, ekonomije, sociologije, antropologije, psihologije, […]
02/12/2011

Škole sa najvećim brojem pristiglih radova

Povodom ovogodišnjeg konkursa „Uhvati pravi smer, kaži da nije fer!“ na adresu Agencije za borbu protiv korupcije pristiglo je ukupno 723 rešenja iz osnovnih i srednjih škola i fakulteta širom Srbije. Ovom prilikom se zahvaljujemo svim učesnicima, nastavnicima, profesorima, roditeljima kao i svima vama koji ste podržali ovu akciju i […]
02/12/2011

Vodič kroz Zakon o finansiranju političkih aktivnosti na sajtu Agencije

Na sajtu Agencije objavljen je Vodič kroz Zakon o finansiranju političkih aktivnosti koji su izradili Odeljenje za kontrolu finansiranja političkih aktivnosti, Agencije za borbu protiv korupcije i Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) uz podršku OEBS Misija u Srbiji i USAID. Vodič se prezentuje na treninzima za predstavnike političkih […]