20/06/2012

Šabac – Izbori za odbornike

  Demokratska stranka DS Demokratska stranka Srbije DSS Koalicija: Socijalistička partija Srbije SPS – Socijaldemokratska partija Srbije SDPS Srpska radikalna stranka SRS  
28/06/2012

Saopštenje

Na zahtev Agencije za borbu protiv korupcije ministar odbrane Dragan Šutanovac je Agenciji lično dostavio dokumentaciju u vezi sa investiranjem u izgradnju stana. Agencija će u okviru svojih nadležnosti nastaviti dalje provere dostavljene dokumentacije.
18/06/2012

Presek dostavljenih izveštaja o utrošenim sredstvima u izbornoj kampanji

Zaključno sa 15. junom Agenciji je dostavljeno 195 izveštaja o utrošenim sredstvima u izbornoj kampanji u pisanoj formi od 863 podnetih elektronski.Podsećamo, rokovi za podnošenje izveštaja za parlamentarne izbore su 11. jun (elektronska forma), 19. jun (pisana forma – da bude predat pisarnici ili tog dana na poštu)Za predsedničke izbore […]
08/06/2012

Viši prekršajni sud ukinuo oslobađajuću presudu za Dragana Todorovića

Po žalbi Agencije za borbu protiv korupcije Viši prekršajni sud u Beogradu ukinuo je presudu po kojoj je Dragan Todorović je oslobođen krivice vezano za prenos upravljačkih prava. Kako je prvostepena presuda od 14. 11. 2011. nepotpuna i nerazumljiva, Prekršajni sud u Beogradu ponoviće postupak. Potrebno je da sud nedvosmisleno […]
08/06/2012
DSC00970

Obukama Agencije za dva meseca obuhvaćeno 1534 osoba

Agencija za borbu protiv korupcije održala je tokom aprila i maja 2012. godine seriju seminara u 21 gradu, odnosno opštini, za predstavnike javnog sektora iz 145 gradova i opština 24 Upravna okruga u Srbiji. Ovim obukama obuhvaćeno je 1534 osoba. Seminari „Izrada plana integriteta“ za predstavnike radnih grupa iz institucija […]
06/06/2012
DKSK

Poseta delegacije Državne komisije za sprečavanje korupcije iz Makedonije

Delegacija Državne komisije za sprečavanje korupcije iz Makedonije boravila je u dvodnevnoj poseti Agenciji za borbu protiv korupcije. Tokom posete, delegacija u sastavu: Voislav Zafirovski i Farije Aliju, članovi Državne Komisije; Sofija Pejovska Dojčinovska, generalni sekretar; Vladimir Georgijev, savetnik; Emilija Nikolić, načelnik Odeljenja za sukob interesa i Vlatko Ivanov, savetnik […]
01/06/2012

Usvojena žalba Agencije

Viši sud u Novom Sadu usvojio je žalbu Agencije za borbu protiv korupcije i time poništio rešenje o privremenoj meri po kojoj Agencija, pod pretnjom novčanog kažnjavanja, mora odmah da ukloni tekst „Krivična prijava protiv gradonačelnika Novog Sada i članova gradskog veća“ sa internet strane. Osim privremene mere Igor Pavličić, […]
28/05/2012

Kontrola izveštaja o troškovima u izbornoj kampanji

Agencija za borbu protiv korupcije obratila se danas dopisima Ministarstvu finansija, Pokrajinskom sekretarijatu za finansije i odeljenjima za finansije lokalnih samouprava sa zahtevom da dostave podatke o iznosu sredstava iz budžeta koje su prenete političkim strankama za redovan rad u 2011. godini i za troškove izborne kampanje, kao i podatke […]
28/05/2012

Podrška predlogu Transparentnosti Srbija

Agencija za borbu protiv korupcije sa zadovoljstvom podržava inicijativu Transparentnosti Srbija u pogledu prioriteta u borbi protiv korupcije upućenog državnim institucijama i političkim partijama. Imajući u vidu da predlozi promovišu vrednosti sadržane delimično u nacrtu nove Strategije za borbu protiv korupcije kao i deo preporuka iz Godišnjeg izveštaja o radu […]