26/10/2012

Mera javnog objavljivanja odluke o povredi Zakona Zlatku Dragosavljeviću

Postupajući po prijavi, Agencija za borbu protiv korupcije izrekla je Meru javnog objavljivanja odluke o povredi Zakona bivšem državnom sekretaru u Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Zlatku Dragosavljeviću. Po prestanku javne funkcije, Dragosavljević je imenovan u Odbor direktora kanadske kompanije „ERIN VENTURES INC“, a da prethodno nije tražio […]
22/06/2012

Bojnik – Izbori za odbornike

Demokratska stranka DS Koalicija: G17 Plus – Narodna partija NP Srpska napredna stranka SNS Srpska radikalna stranka SRS
26/10/2012

Mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje Borislavu Stojkovu

Agencija za borbu protiv korupcije je izrekla Meru javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa funkcije direktora Republičke agencije za prostorno planiranje, protiv Borislava Stojkova. Proveravajući podatke iz registra funkcionera, Agencija je došla do saznanja da je Borislav Stojkov u toku vršenja javne funkcije direktora RAPP, kao odgovorno lice, zaključivao ugovore […]
22/06/2012

Bogatić – Izbori za odbornike

Srpska radikalna stranka SRS
25/10/2012

Saopštenje za javnost 25. oktobar

Agencija za borbu protiv korupcije je, od samog osnivanja, izložena pritiscima i napadima koji se ne odnose direktno na primenu Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije već se posredno diskredituju pojave odnosno postupanja kako bi se narušio ugled institucije i njenih predstavnika. „Takvo postupanje nije novina. Primeri Slovenije i […]
22/06/2012

Blace – Izbori za odbornike

Demokratska stranka DS Demokratska stranka Srbije DSS Socijalistička partija Srbije SPS Srpska napredna stranka SNS Srpska radikalna stranka SRS
24/10/2012

Program angažovanja mladih u Srbiji u borbi protiv korupcije uz pomoć istraživačkog novinarstva i društvenih medija

Program Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP) i Agencija za borbu protiv korupcije pozivaju zainteresovane kandidate sa studija žurnalistike da se prijave na program stažiranja u nevladinim organizacijama, uključujući tu posebno i one koje se bave borbom protiv korupcije. Tokom stažiranja u trajanju od 3 – 6 meseci u […]
22/06/2012

Bela Palanka – Izbori za odbornike

Demokratska stranka DS Srpska radikalna stranka SRS
23/10/2012

Saopštenje Odbora Agencije

Odbor Agencije za borbu protiv korupcije pokrenuo je postupak za razrešenje direktorke Agencije. Postupak je pokrenut zbog sumnje da je direktorka narušila ugled Agencije, povredila odredbe Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i nesavesno vršila funkciju. Direktorki je danas uručen zaključak o pokretanju postupka za utvrđivanje da li postoje […]