03/07/2012

Lazarevac (Beograd) – Izbori za odbornike

Demokratska stranka DS Demokratska stranka Srbije DSS Koalicija: Socijalistička partija Srbije SPS – Jedinstvena Srbija JS Srpska napredna stranka SNS Srpska radikalna stranka SRS  
13/06/2013
004

Poseta državne delegacije Turkmenistana

Agenciju za borbu protiv korupcije 13. juna posetila je državna delegacija iz Turkmenistana. Predstavnike vlade, tužilaštava i eksperte za sprečavanje pranja novca primio je Vladan Joksimović, zamenik direktora Agencije.U nastavku je održan niz radnih sastanaka na kojima su gosti imali prilike da se detaljnije upoznaju sa nadležnostima Agencije u pogledu […]
02/07/2012

Pres jun 2012.

Jun, 2012.   Datum Medij Naslov Format 26.6.2012. RTS 1 Stranke troše više nego što imaju wmv 26.6.2012. Politika Stranke najviše potrošile na izbore pdf 26.6.2012. Dnevnik Mlađini i Čedini u minusu pdf 26.6.2012. Blic URS i LDP jedini priznali da su potrošili više novca pdf 22.6.2012. TV B92 Ministar […]
13/06/2013
IMG_0422

Partnerstvo države i civilnog društva u borbi protiv korupcije

Agencija za borbu protiv korupcije zajedno sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije organizovala je 12. juna konferenciju „Učešće civilnog društva u borbi protiv korupcije“ sa željom da kroz dijalog i razmenu iskustava doprinese uspostavljanju partnerstva između države i trećeg sektora. Na konferneciji su predstavljene smernice Agencije […]
28/06/2012

Odeljenje za kontrolu imovine funkcionera

U Odeljenju za kontrolu imovine funkcionera obavljaju se poslovi izrade predloga godišnjeg plana provere podataka, praćenja imovinskog stanja funkcionera i utvrđivanja razloga nesaglasnosti između podataka u izveštaju i stvarnog stanja odnosno utvrđivanja razloga nesaglasnosti između uvećane vrednosti imovine funkcionera i njegovih zakonitih i prijavljenih prihoda i o tome obaveštava organ, […]
07/06/2013

Objavljen izveštaj o verifikaciji planova integriteta iz perspektive korisnika usluga i zaposlenih u lokalnim samoupravama

Agencija za borbu protiv korupcije sprovela je verifikaciju planova integriteta u sistemu lokalne samouprave, kroz istraživanje iskustva i stavova korisnika usluga i zaposlenih u lokalnim samoupravama. Istraživanje je sprovedeno u periodu februar – april 2013. godine, na uzorku od 38 opština/gradskih opština i gradova. U uzorkovanim lokalnim samoupravama, intervjuisano je […]
27/06/2012

Sektor za operativne poslove – Arhiva 2011.

U okviru Sektora organizovane su dve grupe analitičko operativnih poslova: poslovi vođenja registara i poslovi za postupanje po predstavkama i prijavama pravnih i fizičkih lica. Opšti (okvirni) zadatak sektora je da, na osnovu određenih evidencija i drugih podataka, relevantnih u borbi protiv korupcije, izvrši njihovu obradu i analizu i da […]
07/06/2013
DSCN0970

Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd započelo sprovođenje mera iz Plana integriteta

Odeljenje za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom je na poziv Gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd 05. i 06. juna održalo seminar Lična i profesionalna etika. Realizacijom ovog seminara započelo je sprovođenje jedne od mera za smanjenje i suzbijanje korupcije koja je izradom plana integiriteta ove institucije identifikovana kao potrebna. […]
27/06/2012

Sektor za poslove prevencije – arhiva 2011.

U okviru Sektora za poslove prevencije, pored Odeljenja za rešavanje sukoba interesa, organizovane su i tri odseka i jedna grupa u okviru kojih se obavljaju različiti poslovi koji spadaju u nadležnost Agencije. Svi ti poslovi su usmereni, prvenstveno, na otklanjanje uzroka koji dovode do sistemske korupcije, mada nije beznačajna njihova […]