27/06/2013

Jačanje saradnje Agencije za borbu protiv korupcije i prekršajnih sudova

Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić, govorila je na konferenciji Udruženja sudija prekršajnih sudova povodom Dana prekršajnog sistema o saradnji Agencije za borbu protiv korupcije sa prekršajnim sudovima.„Pravosuđe mora biti garant građanima da će svaka koruptivna aktivnost svoj epilog naći na sudu, tim pre što u našoj državi […]
24/07/2012

Varvarin – Izbori za odbornike

  Srpska napredna stranka SNS
21/06/2013
milosidamir

Održana prezentacija rezultata istraživanja “Integritet zdravstvenih institucija iz perspektive korisnika njihovih usluga”

Agencija za borbu protiv korupcije održala je danas, 21. juna, predstavljanje rezultata istraživanja „Integritet zdravstvenih institucija iz perspektive korisnika njihovih usluga“ koje je sprovedeno na uzorku od 1452 korisnika usluga zdravstvenih institucija. Ciljevi istraživanja su bili utvrđivanje stanja integriteta zdravstvenih ustanova iz perspektive njihovih pacijenata, kao i utvrđivanje rizičkih tačaka […]
06/07/2012

Odeljenje za Strategiju i propise

Poslovi Odeljenja za Strategiju i propise imaju za cilj da se kroz saradnju sa državnim organima i njihovu koordinaciju otklone ključni uzroci koji dovode do korupcije. Državni organi su, pored ostalih subjekata, nosioci aktivnosti utvrđenih Akcionim planom kroz koje su konkretizovane preporuke iz Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije. Odeljenje […]
20/06/2013
krusevacsajt

Održan seminar „Jačanje individualnog i profesionalnog integriteta“ u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac

Na poziv Regionalne privredne komore Kruševac, koja je prepoznala značaj edukacije kao mehanizma za borbu protiv korupcije, Odeljenje za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom Agencije za borbu protiv korupcije je juče, 18. juna, održalo seminar Jačanje individualnog i profesionalnog integriteta u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac. Poziv na seminar […]
05/07/2012

Surčin (Beograd) – Izbori za odbornike

  Koalicija: Demokratska stranka DS – Socijaldemokratska partija Srbije SDP Srpska radikalna stranka SRS
19/06/2013
plan_integriteta

Planove integriteta uradila polovina državnih organa

Polovina od 4.403 državna organa i organizacija izradila je i dostavila planove integriteta Agenciji za borbu protiv korupcije. Planove integriteta, između ostalih, izradila su sva nezavisna regulatorna tela: Državna revizorska institucija, Zaštitnik građana, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, kao […]
03/07/2012

Vranjska Banja – Izbori za odbornike

Koalicaija: Jedinstvena Srbija JS – Socijaldemokratska partija Srbije SDPS
18/06/2013
zasajtseminar

Seminar: „Mandat Agencije za borbu protiv korupcije“

U prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije 18. i 19. juna održava se dvodnevni seminar na temu „Mandat Agencije za borbu protiv kroupcije“ za 25 polaznika dvomesečnog kursa „Specijalistički alat za smanjenje korupcije“ koji je organizovan na Fakultetu političkih nauka u okviru projekta Centra za novu politiku, pod nazivom „Projektna […]