08/08/2012

Agencija podnela krivičnu prijavu protiv Šutanovca

Agencija za borbu protiv korupcije podnela je 8. avgusta 2012. godine Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu protiv Dragana Šutanovca, bivšeg ministra odbrane, što nije prijavio imovinu pa  postoji osnovana sumnja da je izvršio krivično delo iz člana 72. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Postupajući po […]
25/09/2013

Okrugli sto “Efikasna saradnja Narodne skupštine i nezavisnih državnih organa i tela”

Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić, učestvovala je 25. septembra na okruglom stolu „Efikasna saradnja Narodne skupštine i nezavisnih državnih organa i tela“, koji je organizovan u Domu Narodne skupštine Republike Srbije.
15/10/2012

Nijedan od ponuđenih odgovora NOPO

  Godišnji izveštaj 2011.
23/09/2013

Zašto je „pao“ Predrag Marković?

U tekstu „Zašto su pali Stubovi?“ Srđana Tešina, objavljenom 15. septembra u dnevnom listu Blic, između ostalog, piše: A osnivač Predrag Marković je, još pre Sajma knjiga, ravoltiran nalazima Agencije za borbu protiv korupcije, rešio da proda „Stubove“ za dinar, uz uslove da kupac ima bar jednogodišnje iskustvo u izdavaštvu, […]
31/07/2012

Obaveštenje za radne grupe u ministarstvima (Plan integriteta)

Ukoliko je stupanjem na snagu Zakona o ministarstvima (26.07.2012. god.), zbog ukidanja, spajanja ili razdvajanja pojedinih ministarstava, došlo do izmene u sastavu radne grupe za izradu plana integriteta potrebno je doneti odluku o izmeni postojeće odluke. Ako je promenjen samo naziv ministarstva tada nije potrebno menjati već donetu odluku. Ministarstva […]
20/09/2013

Mišljenja o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju i radne verzije Zakona o posredovanju u rešavanja sporova

Agencija za borbu protiv korupcije izradila je Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju koje je, u okviru rasprave, dostavljeno Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Takođe, urađeno je i Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama radne verzije Zakona […]
12/10/2012

Godišnji izveštaj 2011. DSB

Godišnji finansijski izveštaj (I-1 obrazac) Mišljenje ovlašćenog revizora Završni račun (APR)
20/09/2013

Povodom najave mesečnog ocenjivanja rada direktora javnih preduzeća

Agencija za borbu protiv korupcije pozdravlja najavu usvajanja preciznih planova rada javnih preduzeća, koji će biti praćeni na mesečnom nivou i na osnovu kojih će rezultati rada njihovih direktora biti ocenjivani, a direktori, u slučaju loših rezultata, biti pozivani na odgovornost i sankcionisani. Pored toga što pružaju veće garancije uspešnosti […]
12/10/2012

Demokratski savez Bugara DSB

Godišnji izveštaj 2011.