02/08/2013

Pres jul 2013.

Jul, 2013. Datum Medij Naslov Format 29.7.2013. Danas Spremamo se za nove ministre pdf 27.7.2013. Politika Liste za plaćanje pdf 24.7.2013. Danas Duplo više prijava korupcije u zdravstvu pdf 23.7.2013. Narodne novine Agencija proverava finansiranje stranaka pdf 22.7.2013. Informer Osam stranaka nije podnelo izveštaj pdf 21.7.2013. Kurir Agencija proverava ko […]
07/04/2010

Sedma sednica odbora Agencije

Na sedmoj, redovnoj sednici Agencije za borbu protiv korupcije usvojeni su pravni stavovi o postupanju Agencije u slučaju funkcionera zatečenih u obavljanju dve ili više funkcija, koji je trebalo da se do 1. aprila opredele za samo jednu funkciju.
30/07/2013

Pomoć kod sprovođenja mera iz plana integriteta

Kada ste uradili svoj plan integriteta potrebno je sledeće dve godine sprovesti odabrane mere. Ovo je mala pomoć, odnosi se na sprovođenje mera iz zajedničkih oblasti plana integriteta. Za svaku meru iz plana integriteta navedene su aktivnosti, faze u sprovođenju, način na koji se te aktivnosti mogu sprovesti, rokovi, odgovorna […]
24/03/2010

Šesta sednica odbora Agencije

Na šestoj, redovnoj sednici Agencije za borbu protiv korupcije Odbor Agencije usvojio je Izveštaj o utrošenim sredstvima za 2009. godinu. Agenciji su odobrena sredstva u budžetu Republike Srbije u ukupnom iznosu od 9.008.000,00 dinara, a rebalansom budžeta Republike Srbije za 2009. godinu odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 10.108.000,00 […]
19/07/2013

Direktive

Direktiva za uređenje procedura o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima
08/03/2010

Peta sednica odbora Agencije

Članovi Odbora Agencije i direktorka su na petoj sednici razgovarali o primeni propisa i merila na osnovu kojih bi se davala saglasnost za obavljanje druge javne funkcije, odnosno drugog posla ili druge delatnosti. Usvojen je pravni stav o tome koji sve funkcioneri i u kojim slučajevima imaju pravo da od […]
24/02/2010

Četvrta sednica odbora Agencije

Odbor Agencije i direktorka su na četvrtoj sednici razgovarali o nadležnostima koji su u zakonu opšte definisane kao nadležnosti Agencije. Članovi Odbora i direktorka su se saglasili da neće biti podele nadležnosti, već će se sporna pitanja rešavati na sednicama Odbora Agencije i formulisati ih u formi pravnih stavova.
02/07/2013

Pres jun 2013

Jun, 2013. Datum Medij Naslov Format 28.6.2013. Politika Poslanici podržali izveštaje DRI i Agencije za borbu protiv korupcije 28.6.2013. Privredni pregled Sporost u postupanju sudova 28.6.2013. Dnevnik Imovina funkcionera pod lupom 24.6.2013. TV Skaj plus Borba protiv korupcije u Srbiji wmv 24.6.2013. Akter Tatjana Babić: Agencija sve efikasnija pdf 24.6.2013. […]
17/02/2010

Treća sednica Odbora Agencije

Agencija za borbu protiv korupcije je na trećoj sednici u formi pravnih stavova donela sledeće odluke: