15/03/2017

Poziv za dostavljanje komentara na Nacrt modela lokalnog antikorupcijskog plana

Agencija za borbu protiv korupcije je uz podršku Stalne konferencije gradova i opština, a u skladu s obavezom iz Akcionog plana za Poglavlje 23, izradila Nacrt modela lokalnog antikorupcijskog plana (LAP). Sve jedinice lokalne samouprave u Srbiji, takođe u skladu s Akcionim planom za Poglavlje 23, treba da do 30. […]
31/08/2016

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za Javnu nabavku usluga broj 404-02-150/16-03 za 2016. godinu

Usluge održavanja i unapređenja aplikativnog softvera Poziv za podnošenje ponuda – JN Usluge održavanja i unapređenja softvera Konkursna dokumentacija    Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19/07/2016

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Stručnoj službi Agencije

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Stručnoj službi Agencije za borbu protiv korupcije Datum oglašavanja: 19.07.2016. godine Datum isteka roka za prijavljivanje: 27.07.2016. godine Tekst Internog konkursa Obrazac 1 – Izjava
24/05/2016

Poziv OCD koje su aktivne u oblasti borbe protiv korupcije za učešće na sastanku

Agencija za borbu protiv korupcije poziva organizacije civilnog društva (OCD) na sastanak koji će biti održan u utorak, 31. maja 2016. godine, sa početkom u 13:00, u prostorijama Medija centra u Nišu. Cilj sastanka je uspostavljanje kontinuiranih konsultacija sa OCD kako bi se pružila podrška njihovom aktivnom učešću u borbi […]
21/03/2016

Konkurs za asistenta stalnog Twinning savetnika

Za potrebe realizacije Twinning projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“ otvoren je konkurs za asistenta stalnog Twinning savetnika (Resident Twinning Advisor (RTA) Assistant). Korisnik projekta je Agencija za borbu protiv korupcije, a finansiran je sredstvima Evropske unije. Rok za prijavljivanje je 5. april 2016. godine. Tekst konkursa na engleskom jeziku […]
15/03/2016

Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Usluge posredovanja za obezbeđivanje prevoza, hotelskih usluga i iznajmljivanje prostora

JAVNA NABAVKA – Usluge posredovanja za obezbeđivanje prevoza, hotelskih usluga i iznajmljivanje prostora. Šifra iz ORN-a: 63500000 – Usluge putničkih agencija i tur operatera i usluge pomoći turistima.  Javna nabavka male vrednosti usluga broj 404-02-27/16-03 za 2016. godinu Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija
05/02/2016

JAVNI POZIV za prijavljivanje kandidata za posmatrače izborne kampanje

Agencija za borbu protiv korupcije, na osnovu Odluke o sprovođenju javnog poziva za prijavljivanje i izbor kandidata za posmatrače izborne kampanje (broj 014-111-00-1/2016-01 od 4. februara 2016. godine), objavljuje JAVNI POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA POSMATRAČE IZBORNE KAMPANJE Pozivaju se kandidati, koji žele da obavljaju poslove posmatranja izborne kampanje političkih […]
01/02/2016

Obaveštenje političkim subjektima

Agencija za borbu protiv korupcije obaveštava političke subjekte da zbog izmene obrasca za podnošenje godišnjeg finansijskog izveštaja, u skladu sa novim Pravilnikom o evidencijama i izveštajima političkog subjekta, ovaj obrazac neće biti moguće preuzeti sa internet prezentacije Agencije do nedelje, 7. februara 2016. godine. Novi Pravilnik o evidencijama i izveštajima […]
14/01/2016

OBAVEŠTENJE funkcionerima u vezi sa prijavom promena u imovini i prihodima

Agencija za borbu protiv korupcije obaveštava funkcionere koji su sa stanjem na dan 31. decembra 2015. godine imali promene u imovini i prihodima u vrednosti više od 4.000 evra, dužni da do 31. januara 2016. godine podnesu Izveštaj o bitnim promenama. Na osnovu zvaničnih podataka Republičkog zavoda za statistiku, godišnja […]