19/06/2015

Jačanje savezništva u borbi protiv korupcije

Agencija za borbu protiv korupcije i Savet za borbu protiv korupcije održali su sastanak 18. juna 2015. godine na kome je razmatrana dalja zajednička saradnja. U konstruktivnom dijalogu zaključeno je da će Savet i Agencija, čiji značaj je prepoznala i Evropska komisija, nastaviti dalju saradnju a u cilju ostvarivanja zajedničkih […]
19/06/2015

Podrška LAF-u Grada Niša

Povodom obraćanja samostalnog i nezavisnog gradskog tela – Lokalnog antikorupcijskog foruma Grada Niša Agenciji za borbu protiv korupcije u vezi sa konkursom za dodelu sredstava projektima za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša, Agencija pruža punu podršku žalbi ovog tela Upravi za kulturu Grada Niša […]
18/06/2015

Nisu usvojeni proklamovani strateški ciljevi u Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika

Ministarstvo pravde pripremilo je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, povodom kojeg je održana javna rasprava. Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama ovog nacrta Agencija je uputila Ministarstvu 10. juna. Nacrtom zakona uvode se pojedina krivična dela značajna za borbu protiv korupcije, s tim što je kod […]
12/06/2015

Agencija je objavila mišljenja o dva nacrta zakona čiji je predlagač Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture pripremilo je i dostavilo na mišljenje Agenciji za borbu protiv korupcije dva nacrta zakona: Nacrt zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu i Nacrt zakona o prijavljivanju i evidentiranju zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina […]
11/06/2015

Jačanje međuinstitucionalne saradnje u sprečavanju korupcije: predavanje u Agenciji za privatizaciju

Danas je, za zaposlene u Agenciji za privatizaciju, održano predavanje o pojedinim nadležnostima Agencije za borbu protiv korupcije. Teme obuhvaćene predavanjem su: registri funkcionera, imovine funkcionera i poklona; prijavljivanje imovine lica koja vrše javnu funkciju; kontrola Izveštaja o imovini i prihodima funkcionera; prijavljivanje poklona; pojam sukoba interesa i zakonske odredbe […]
11/06/2015

Još 17 edukatora o etici i integritetu

Agencija za borbu protiv korupcije, u saradnji sa USIAD/JRGA projektom, obučila je 17 novih trenera za oblast etike i integriteta u javnom sektoru. Učesnici su bili predstavnici prekršajnih sudova sa teritorije Republike Srbije: prekršajne sudije, sekretari (menadžeri) i sudijski pomoćnici. Svi učesnici su uspešno položili test znanja i praktično izveli […]
10/06/2015

Ministarstvo zdravlja razrešilo direktorku Specijalne bolnice u Sijarinskoj banji

Postupajući po inicijativi Agencije za borbu protiv korupcije za razrešenje Dobrice Purenović sa javne funkcije direktora Specijalne bolnice “Gejzer“ Sijarinska Banja, Ministarstvo zdravlja je dana 01.06.2015. godine Agenciji dostavilo rešenje kojim je Dobrica Purenović razrešena sa javne funkcije direktora Specijalne bolnice “Gejzer“ Sijarinska Banja.
09/06/2015

Ministarstvo za rad izvršiće reviziju novčane socijalne pomoći licima koja se javljaju kao donatori političkim strankama

Agencija za borbu protiv korupcije dobila je odgovor Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, povodom dopisa kojim je traženo da Ministarstvo razmotri osnov i opravdanost primanja sredstava po osnovu ostvarivanja prava na novčanu socijalnu pomoć licima koja se javljaju kao davaoci priloga političkim subjektima za izbornu kampanju za […]
08/06/2015

Prilozi pravnih lica političkim subjektima

U izbornoj kampanji 2014. godine za izbore za narodne poslanike prilog političkim subjektima dalo je 37 pravnih lica, što je znatno manje od broja pravnih lica koja su bila davaoci priloga u izbornoj kampanji 2012. godine za izbore za narodne poslanike (195).