02/12/2014

Novinari iz zemalja EU posetili Agenciju

Zamenik direktora Agencije za borbu protiv korupcije Vladan Joksimović i načelnica Službe za međunarodnu saradnju Milica Božanić sastali su se 28. novembra sa 15 predstavnika štampanih i elektronskih medija iz zemalja Evropske unije. Tom prilikom predstavili su im dosadašnje rezultate Agencije, izazove u radu, kao i ulogu u procesu evropskih […]
01/12/2014

Sedmi sastanak mreže za “Etiku i integritet” u organizaciji ReSPA

U organizaciji ReSPA 26. i 27. novembra 2014. godine u Tirani, održan je sedmi sastanak mreže za „Etiku i integritet“ i izvršeno je predstavljanje komparativne strudije „Zloupotreba informacionih tehnologija (IT) u cilju korupcije“.
01/12/2014

Agencija na regionalnoj konferenciji o trendovima i izazovima u sprovođenju antikorupcijskih strategija

Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije učestvovali su na regionalnoj konferenciji „Trendovi i izazovi u sprovođenju antikorupcijskih strategija“, koju su 25. novembra, u Skoplju organizovali Regionalna antikorupcijska inicijativa (RAI) i Središte za bezbednosnu suradnju (RACVIAC) u saradnji s Ministarstvom pravde Republike Makedonije. Konferencija na kojoj su, pored predstavnika antikorupcijskih institucija […]
01/12/2014

Održan treći trening za trenere u Nišu

Tim Odeljenja za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom Agencije za borbu protiv korupcije održao je treći trening za trenere za zaposlene u lokalnoj samoupravi i javnim preduzećima sa teritorije Grada Niša, koji će u institucijama u kojima su zaposleni biti zaduženi za edukaciju o etici i integritetu u […]
20/11/2014

Koordinacioni sastanak sa organizacijama civilnog društva

Agencija za borbu protiv korupcije održala je Koordinacioni sastanak sa organizacijama civilnog društva (OCD) u saradnji sa Vladinom Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom, 19. novembra u Palati „Srbija“.
18/11/2014

Agencija na regionalnoj konferenciji o prevenciji korupcije

Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije učestvovali su na regionalnoj konferenciji „Dobro upravljanje i izazovi antikorupcijskih politika“, održanoj 13. i 14. novembra u Tirani. Događaj je organizovala Regionalna antikorupcijska inicijativa (RAI).
07/11/2014

Predstavljen izveštaj o finansiranju političkih aktivnosti u prvoj polovini 2014. godine

Agencija za borbu protiv korupcije predstavila je danas u amfiteatru Narodne banke Srbije Izveštaj o finansiranju političkih aktivnosti u izbornim kampanjama u prvoj polovini 2014. godine, u okviru Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA). Ovom prilikom Agencija je još jednom ukazala na važnost zajedničke borbe protiv korupcije i […]
30/10/2014

Agencija povodom Nacrta akcionog plana za poglavlje 23.

Agencija za borbu protiv korupcije izražava zabrinutost povodom određenih delova Nacrta Akcionog plana za poglavlje 23, koji je postavljen na internet stranici Ministarstva pravde.
29/10/2014

12 krivičnih prijava u 2014. godini kao rezultat kontrole izveštaja o imovini i prihodima funkcionera

Agencija za borbu protiv korupcije je tokom 2014. godine podnela 12 krivičnih prijava zbog postojanja osnova sumnje da funkcioner nije prijavio imovinu Agenciji ili je dao lažne podatke o imovini, u nameri da prikrije podatke o imovini (član 72. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije).