29/07/2015

Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Predloga zakona o udžbenicima

Narodna skupština razmatra Predlog zakona o udžbenicima, koji je Vlada Republike Srbije usvojila na sednici održanoj 25. jula 2015. godine. Ovim povodom, Agencija za borbu protiv korupcije pripremila je Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Predloga zakona i uputila ga 27. jula 2015. godine Narodnoj skupštini i Vladi Republike […]
24/07/2015

Dve studijske posete Agenciji za borbu protiv korupcije

U poslednje dve nedelje u studijskoj poseti Agenciji za borbu protiv korupcije boravili su predstavnici stručnih službi iz Državne komisije za prevenciju korupcije Republike Makedonije i Nacionalne komisije za integritet iz Moldavije. Kolege iz Makedonije boravile su u Beogradu 14. i 15. jula. Sa zaposlenima u stručnoj službi Agencije razgovarali […]
15/07/2015

Dodatno otkloniti rizike korupcije u Predlogu zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu

Narodna skupština na tekućem zasedanju razmatra Predlog zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, koji je Vlada Republike Srbije usvojila na sednici održanoj 10. jula 2015. godine. Ovim povodom, Agencija za borbu protiv korupcije pripremila je Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Predloga zakona […]
10/07/2015

Projekat pomoći EU Srbiji u borbi protiv korupcije dodeljen italijansko-španskom konzorcijumu na čijem čelu je italijanska agencija za borbu protiv korupcije

Evropska komisija dodelila je italijansko-španskom konzorcijumu, na čijem je čelu italijanska agencija za borbu protiv korupcije (ANAC), realizaciju zajedničkog (twinning) projekta pomoći u jačanju mehanizama prevencije i borbe protiv korupcije u Srbiji. U konzorcijumu se, pored ANAC-a, nalaze i Ministarstvo pravde i Visoka škola sudstva Italije, u saradnji sa španskim […]
02/07/2015

Prevencija korupcije u vezi sa narodnim poslanicima, sudijama i tužiocima

Grupa država za borbu protiv korupcije (GRECO) je u okviru postupka četvrtog kruga evaluacije čija je tema prevencija korupcije u vezi sa narodnim poslanicima, sudijama i tužiocima, danas objavila Evaluacioni izveštaj za Srbiju. Ključne teme evaluacije bile su: etički principi i pravila ponašanja, sukob interesa i prijava imovine i prihoda.
30/06/2015

Prave farsu od kontrolnih tela

Sporan je predlog po kome bi sadašnji Savet za borbu protiv korupcije prestao da postoji, a u novi bi se imenovali članovi Vlade i funkcioneri. Čemu to? Dokle ćemo umesto da jačamo postojeća, da stvaramo nova tela. To nikako nije dobro, izjavila je u intervjuu za NIN Tatjana Babić, direktorka […]
29/06/2015

Propuštanje prilika: u izmenama zakona i dalje prisutni nedostaci

Ministarstvo pravde pripremilo je nacrte zakona o izmenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademija, Zakona o sudijama i Zakona o javnom tužilaštvu, povodom kojih je održana javna rasprava. Mišljenja o proceni rizika korupcije u odredbama ovih nacrta Agencija je uputila Ministarstvu 18. juna. Prema obrazloženjima, razlozi za izradu nacrta zakona […]
26/06/2015

Izveštaj o rizicima korupcije u postupku ostvarivanja prava na invalidsku penziju

Agencija za borbu protiv korupcije je pripremila izveštaj o rizicima korupcije u postupku ostvarivanja prava na invalidsku penziju sa preporukama upućenim Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje. U septembru 2014. godine, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje otpočeo je, […]
19/06/2015

Jačanje savezništva u borbi protiv korupcije

Agencija za borbu protiv korupcije i Savet za borbu protiv korupcije održali su sastanak 18. juna 2015. godine na kome je razmatrana dalja zajednička saradnja. U konstruktivnom dijalogu zaključeno je da će Savet i Agencija, čiji značaj je prepoznala i Evropska komisija, nastaviti dalju saradnju a u cilju ostvarivanja zajedničkih […]