10/02/2022

Prvo plenarno zasedanje Mreže institucija za sprečavanje korupcije u 2022. godini

Predstavnici Agencije za sprečavanje korupcije učestvovali su na plenarnom zasedanju Mreže institucija za sprečavanje korupcije,  u organizaciji Nacionalne institucije za transparentnost Grčke, koja je krajem prošle godine izabrana za predsedavajućeg u 2022. godini. Glavna tema sastanka bila je usvajanje Godišnjeg plana rada Mreže. Pored toga, diskutovalo se i o sledećim temama: […]
09/02/2022

Ka efikasnijoj kontroli finansiranja političkih aktivnosti

Agencija za sprečavanje korupcije obaveštava javnost i političke subjekte da je 08. februara stupio na snagu novi Zakon o finansiranju političkih aktivnosti, koji je doneo niz značajnih novina koje će doprineti efikasnijoj i transparentnijoj kontroli finansiranja političkih aktivnosti. Radi upoznavanja sa odredbama novog Zakona, Agencija će za političke subjekte, NVO […]
31/01/2022

Drugi javni poziv za izbor posmatrača

Nastavlja se postupak izbora kandidata za obavljanje poslova posmatranja izborne kampanje političkih subjekata u svojstvu posmatrača Agencije za sprečavanje korupcije. Pozivaju se kandidati koji žele da obavljaju poslove posmatranja izborne kampanje političkih subjekata u svojstvu posmatrača Agencije za sprečavanje korupcije, da se prijave na drugi javni poziv za terenskog posmatrača za poslove posmatranja […]
28/01/2022

Prva obuka za lobistu u 2022. godini

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Odlukom br. 014-033-00-0006/22-11 od  27.01.2022. godine odredio je održavanje Prve obuke za lobistu u 2022. godini, u periodu od  24. do 25. februara 2022. godine. Obuka će se održati u prostorijama Agencije za sprečavanje korupcije, Carice Milice 1, Beograd.  Rok za podnošenje zahteva je do […]
28/01/2022

Produženje roka – Plan integriteta

Obaveštavamo vas da je zbog otežanog pristupa aplikaciji za izradu i sprovođenje plana integriteta produžen rok za donošenje i postavljanje odluke o određivanju koordinatora i radne grupe do 28.02.2022. godine.  Rok za popunjavanje upitnika za zaposlene nije produžen – upitnik je dostupan do 31.01.2022. godine do ponoći.
28/01/2022

Godišnji plan raspisivanja javnih konkursa

U skladu sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS” br. 16/18), Agencija za sprečavanje korupcije u 2022. godini planira raspisivanje javnog konkursa za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva za realizaciju projekata u oblasti […]
27/01/2022

Reagovanje

Povodom istupa Žike Gojkovića, poslanika POKS u Narodnoj Skupštini Republike Srbije u mandatu 2016 – 2020. godine i navoda u vezi sa neobjavljivanjem podataka u izveštajima o imovini i prihodima koje je podneo Agenciji za sprečavanje korupcije obaveštavamo javnost o sledećem. Zakonom o sprečavanju korupcije propisano je da su iz […]
27/01/2022

Drugi javni poziv za izbor posmatrača

Nastavlja se postupak izbora kandidata za obavljanje poslova posmatranja izborne kampanje političkih subjekata u svojstvu posmatrača Agencije za sprečavanje korupcije. Pozivaju se kandidati koji žele da obavljaju poslove posmatranja izborne kampanje političkih subjekata u svojstvu posmatrača Agencije za sprečavanje korupcije, da se prijave na drugi javni poziv za terenskog posmatrača […]
24/01/2022

Podsetnik za ustanove o obavezi pohađanja obuke o etici i integritetu

U kontekstu obeležavanja 24. januara kao međunarodnog dana edukacija, obaveštavamo/podsećamo ustanove čiji je osnivač ili član Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave i gradska opština da je 1. januara 2022. godine za njih otpočeo prvi ciklus obuke o etici i integritetu kao i da je rok za sprovođenje obuke […]