26/02/2021

Agencija angažovala posmatrača izborne kampanje u Zaječaru

Izbori za odbornike Skupštine grada Zaječara održaće se 28. marta zbog čega je Agencija za potrebe monitoringa angažovala jednog posmatrača izborne kampanje. Monitoring je važan jer preko svojih posmatrača Agencija prikuplja podatke o aktivnostima, oglašavanju i distribuciji izbornog materijala političkih subjekata tokom izborne kampanje. Podaci o aktivnostima političkih subjekata čije […]
25/02/2021

Raspisan javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava udruženjima (OCD) za realizaciju projekata iz oblasti sprečavanja korupcije

Na osnovu člana 9. Zakona o sprečavanju korupcije („Službeni glasnik RS”, br. 35/2019 i 88/2019, 11/2021), člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 149/2020) i Pravilnika o sprovođenju javnog konkursa za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva za realizovanje projekata u oblasti sprečavanja korupcije, […]
23/02/2021

OBAVEŠTENJE O NAREDNIM OBUKAMA ZA LOBISTE

Agencije za sprečavanje korupcije obaveštava zainteresovane da je utvrdila plan održavanja obuka za lobistu u narednom periodu: – Obuka za lobistu održaće se od 01. do 02. aprila 2021. godine, sa početkom u 9 časova i – Obuka za lobistu održaće se od 13. do 14. maja 2021. godine, sa […]
18/02/2021

Završna konferencija IPA 2013 projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Dragan Sikimić govorio je na međunarodnoj konferenciji „Institucionalni kapaciteti Republike Srbije u sprečavanju i borbi protiv korupcije“, kojom je obeležen završetak IPA 2013 projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“. Direktor Sikimić istakao je značaj podrške, koju su Agenciji pružili Evropska unija i projektni tim na […]
17/02/2021

Obaveza dostavljanja evidencije poklona javnih funkcionera do 01. marta 2021.godine

Organi javne vlasti, koji su u obavezi da vode evidenciju o poklonima, dužni su da, najkasnije do 01.03.2021. godine, Agenciji dostave evidencije poklona javnih funkcionera za 2020. godinu. Obrazac evidencije poklona podnosi se u veb formi, pristupanjem sistemu preko veb linka koji vodi do pristupne stranice za registraciju i prijavljivanje […]
17/02/2021

Danas i sutra Prva obuka za lobistu u 2021. godini

U prostorijama Palate Srbije počela je celodnevna dvodnevna obuka za lobistu (17. i 18. februar), na koju se prijavilo devet kandidata. Uvođenje registrovanih lobista, doprineće da lobiranje u Srbiji postane važno sredstvo za jačanje demokratije koja se zasniva na transparentnosti, vladavini prava i društvenoj odgovornosti. Agencija će nastaviti da svojim […]
04/02/2021

Aktuelno-Podnošenje zahteva za pohađanje obuke za lobistu

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije odredio je održavanje Prve obuke za lobistu u 2021. godini, u periodu od 17. do 18. februara 2021. godine. Obuka će se održati u prostorijama Palate Srbije, Bulevar Mihajla Pupina 2. Podnosiocima zahteva za pohađanje obuke za lobistu Agencija za sprečavanje korupcije naročito ukazuje na […]
02/02/2021

Poziv zainteresovanoj javnosti za dostavljanje komentara na Nacrt metodologije za procenu rizika od korupcije u propisima

Agencija za sprečavanje korupcije je prema Zakonu o sprečavanju korupcije, koji je u primeni od 01.09.2020. godine, izričitom zakonskom odredbom dobila nadležnost da inicira donošenje ili izmenu propisa, daje mišljenja o proceni rizika od korupcije u nacrtima zakona iz oblasti posebno rizičnih za nastanak korupcije i mišljenja o nacrtima zakona […]
26/01/2021

VANREDNO PRIJAVLJIVANJE IMOVINE I PRIHODA DO 15. MAJA

Agencija za sprečavanje korupcije ukazuje javnim funkcionerima da je, u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije, koji je u primeni od 01.09.2020. godine, rok za vanredno prijavljivanje imovine i prihoda 15. maj tekuće godine sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine, ukoliko je došlo do bitnih promenau odnosu na […]