10/11/2016

Potpisan Sporazum o saradnji u borbi protiv korupcije i zaštiti konkurencije

Agencija za borbu protiv korupcije, Komisija za zaštitu konkurencije i Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki potpisali su Sporazum o saradnji. Sporazum su potpisali direktor Agencije Tatjana Babić, predsednik Komisije dr Miloje Obradović i predsednik Republičke komisije Hana Hukić. Sporazum je potpisan u okviru radionice o javnim […]
02/11/2016

Agencija u poslednje dve godine obučila više od 100 predavača za oblast etike i integriteta

Dok se predlog novog Zakona o Agenciji nalazi na javnoj raspravi (http://www.mpravde.gov.rs/sekcija/53/radne-verzije-propisa.php), Agencija za borbu protiv korupcije nastavlja da priprema predstavnike institucija javne vlasti za nastupajuću obavezu edukovanja svih zaposlenih o etici i integritetu. Do sada je obučeno 108 predavača na ovu temu. Poslednja obuka održana je prošle nedelje u […]
01/11/2016

Postupanje Agencije za borbu protiv korupcije i prekršajnih sudova u slučajevima povrede odredaba Zakona o finansiranju političkih aktivnosti

Statistička analiza postupanja Agencije za borbu protiv korupcije i postupanja prekršajnih sudova u slučajevima povrede odredaba Zakona o finansiranju političkih aktivnosti koji se odnose, pre svega, na obavezu političkih subjekata da Agenciji podnose godišnje finansijske izveštaje i izveštaje o troškovima izbornih kampanja. Analiza je urađena na osnovu evidencije podnetih zahteva […]
26/10/2016

Protiv funkcionera pokrenuto 1.377 postupaka zbog povrede obaveze prijavljivanja imovine i prihoda i poklona

Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula je, u periodu od januara 2013. zaključno sa krajem juna 2016. godine, ukupno 1.377 postupaka (2013. – 266, 2014. – 490, 2015. – 493, 2016. – 94) povodom sumnji na povrede odredaba Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije: 1) čl. 39. st. 3: […]
20/10/2016

Sastanak o sprovođenju ekonomske i dimenzije zaštite životne sredine OEBS-a u Beču

  Vladan Joksimović, zamenik direktora Agencije za borbu protiv korupcije, predstavio je rezultate rada Agencije na sastanku o sprovođenju ekonomske i dimenzije zaštite životne sredine Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) koji je održan u Beču 17-18. oktobra 2016. godine. Tokom sesije o borbi protiv korupcije i unapređenju vladavine […]
14/10/2016

Ciklus obuka u gradovima i opštinama u Republici Srbiji

Agencija za borbu protiv korupcije je, u skladu sa svojim godišnjim planom rada, u proteklom periodu realizovala ciklus obuka za zaposlene u državnim organima i organizacijama, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javnim službama i javnim preduzećima. Obuke su održane u više gradova i opština u Republici Srbiji u maju, […]
11/10/2016

Početak Tvining projekta “Prevencija i borba protiv korupcije”

Evropska unija danas je započela dvogodišnji Tvining projekat, vredan dva miliona evra, koji će omogućiti saradnju i razmenu iskustava, dobre prakse i stručnog znanja između Agencije za borbu protiv korupcije Republike Srbije, s jedne strane i Nacionalne agencije za borbu protiv korupcije Republike Italije, kao i drugih nadležnih institucija Republike […]
05/10/2016

Počela javna rasprava o Nacrtu zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije

Ministarstvo pravde poziva građane i stručnu javnost da se upoznaju sa Nacrtom zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Učesnici u javnoj raspravi mogu dostaviti svoje stavove putem elektronske pošte na adrese:  vlado.bojicic@mpravde.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo pravde, Beograd, Nemanjina br. 22-26 sa napomenom: „Za javnu raspravu o Nacrtu […]
20/09/2016

Godišnji izveštaj o radu za 2015. predstavljen pred Odborom za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić predstavila je danas pred Odborom za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu izveštaj o radu te agencije u 2015. istakavši da je za efikasniji rad te agencije neophodno donošenje novog zakona i uvođenje obaveze prijavljivanja imovine roditelja i dece funkcionera.