09/05/2016

Agencija najavljuje ciklus obuka u gradovima i opštinama u Republici Srbiji

Agencija za borbu protiv korupcije, u skladu sa svojim godišnjim planom rada, najavljuje ciklus obuka koje će, za zaposlene u državnim organima i organizacijama, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javnim službama i javnim preduzećima, organizovati u više gradova i opština u Republici Srbiji u maju, junu i septembru 2016. […]
06/05/2016

Obaveštenje političkim subjektima

Agencija za borbu protiv korupcije podseća političke subjekte da su prema odredbama člana 29. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, politički subjekti koji su učestvovali u izbornoj kampanji dužni da Agenciji podnesu izveštaje o troškovima izbornih kampanja, u roku od 30 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora.
27/04/2016

Predstavljena nova didaktička sredstva namenjena predavačima iz oblasti etike i integriteta u javnom sektoru

Brošura Vodič kroz vrednosti zaposlenih u javnom sektoru, Priručnik za izvođenje obuke Etika iintegritet u javnom sekotru i DVD sa edukativnim filmovima predstavljeni su juče prvoj grupi edukovanih predavača u ovoj oblasti. Obuka je imala za cilj da upozna polaznike sa novim materijalima, kao i da im pruži priliku da […]
12/04/2016

Koordinacioni sastanak o zloupotrebama u postupku izbora udžbenika

Agencija za borbu protiv korupcije danas je organizovala koordinacioni sastanak državnih organa na temu korupcije u prosveti. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obratilo se Agenciji tražeći stručnu pomoć u borbi protiv korupcije vezano za postupak izbora udžbenika. Sastanak je jedan od rezultata te inicijative, kao i procene Agencije da […]
12/04/2016

Agencija objavljuje Izveštaj o sprovođenju planova integriteta nakon završetka prvog ciklusa njihove izrade i primene

Agencija za borbu protiv korupcije izradila je Izveštaj o sprovođenju planova integriteta za prvi ciklus njihove izrade. Izveštaj sadrži analizu podatka koji su dobijeni na osnovu neposredne kontrole koja je izvršena u 25 institucija iz različitih sistema (političkog, sistema pravosuđa, lokalne samouprave, zdravstva, prosvete i nauke, kulture i sporta i […]
08/04/2016

Aktivnosti političkih subjekata u izbornoj kampanji

Određeni broj političkih subjekata i tokom ove izborne kampanje sprovodi aktivnosti koje se ne mogu okarakterisati kao političke – deljenje humanitarne pomoći socijalno ugroženim građanima, organizovanje besplatnih lekarskih pregleda, časova za maturante, odlazaka na izlete i fudbalske utakmice i sl. Prema Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, sredstva iz javnih i […]
06/04/2016

Podnošenje godišnjeg finansijskog izveštaja političkih subjekata

Agencija za borbu protiv korupcije podseća sve političke subjekte koji imaju predstavnike u predstavničkim telima i registrovane političke stranke, da su dužni da podnesu Agenciji godišnji finansijski izveštaj za 2015. godinu do 15. aprila 2016. godine, u skladu sa odredbama člana 28. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti.
05/04/2016

Delegacija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope u okviru predizborne misije u poseti Agenciji

U okviru dvodnevne predizborne misije, u ponedeljak, 4. aprila, u poseti Agenciji za borbu protiv korupcije boravili su predstavnici ad hoc Odbora Parlamentarne skupštine Saveta Evrope za posmatranje prevremenih parlamentarnih izbora u Srbiji. Sa njima su razgovarale Katarina Klara Dakić, pomoćnica direktora za Sektor za kontrolu finansiranja političkih aktivnosti i […]
04/04/2016

Javna rasprava kao mehanizam za donošenje kvalitetnijih zakona

Agencija za borbu protiv korupcije objavljuje analitički tekst o javnim raspravama i donošenju zakona po hitnom postupku, kojim želi da skrene pažnju na probleme u procesu donošenja zakona u Republici Srbiji. Najznačajniji problemi u oblasti donošenja zakona tiču se nepostojanja dovoljno precizno propisanih obaveza u pogledu održavanja javnih rasprava, odnosno, […]