18/03/2016

Konkurs za asistenta stalnog Twinning savetnika

Za potrebe realizacije Twinning projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“ otvoren je konkurs za asistenta stalnog Twinning savetnika (Resident Twinning Advisor (RTA) Assistant). Korisnik projekta je Agencija za borbu protiv korupcije, a finansiran je sredstvima Evropske unije. Rok za prijavljivanje je 5. april 2016. godine.
15/03/2016

Rizici korupcije u Zakonu o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama

Agencija za borbu protiv korupcije uputila je Vladi, Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvu finansija i Ministarstvu privrede mišljenje o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, koje su donete krajem februara 2016. godine. Značaj otklanjanja rizika korupcije iz propisa koji uređuju oblast javno-privatnog partnerstva i koncesija prepoznat […]
09/03/2016

Izabrani novi predsednik i zamenik predsednika Odbora Agencije

Na današnjoj, četvrtoj sednici Odbora Agencije za borbu protiv korupcije u 2016. godini, nakon isteka mandata dosadašnjem predsedniku Odbora, prof. dr Zoranu Stojiljkoviću, i zameniku predsednika Odbora, prof. dr Dragani Kolarić, za novog predsednika izabrana je prof. dr Dragana Kolarić, a za zamenika prof. dr Evica Petrović. Prof. dr Dragana […]
07/03/2016

Zbog povrede Zakona o Agenciji funkcioneri uplaćuju 6 miliona dinara u budžet Srbije

Agencija za borbu protiv korupcije je u oblasti vođenja registara i kontrole imovine i prihoda funkcionera, u periodu od aprila 2013. zaključno sa 31. decembrom 2015. godine, podnela 433 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv funkcionera zbog povrede Zakona o Agenciji, što je 29% od ukupnog broja postupaka koje je […]
02/03/2016

Potpisan Sporazum o saradnji sa Upravom za javne nabavke

Danas je u Beogradu zaključen Sporazum o saradnji između Uprave za javne nabavke i Agencije za borbu protiv korupcije. Sporazum su potpisali Predrag Jovanović, direktor Uprave i Tatjana Babić, direktorka Agencije. Cilj ovog sporazuma je uspostavljanje saradnje radi međusobne razmene podataka iz svog delokruga.
18/02/2016

Alternativni izveštaji organizacija civilnog društva o sprovođenju antikorupcijske strategije i akcionog plana – za 2015. godinu

Agencija za borbu protiv korupcije drugu godinu zaredom objavljuje alternativne izveštaje organizacija civilnog društva o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije za period od 2013. do 2018. godine i pratećeg Akcionog plana. Naime, na drugom konkursu, sprovedenom 2015. godine, podršku za alternativno izveštavanje dobile su organizacije Transparentnost Srbija, Beogradski […]
12/02/2016

Predlog zakona o javnim preduzećima: neznatne izmene – iste preporuke

Agencija za borbu protiv korupcije uputila je Vladi i Narodnoj skupštini mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Predloga zakona o javnim preduzećima. Agencija je u ovom mišljenju ponovila većinu sugestija i preporuka iz mišljenja o nacrtu ovog zakona, imajući u vidu da je Predlog zakona neznatno izmenjen u odnosu […]
09/02/2016

Nacrt zakona o javnim preduzećima – potrebno otkloniti rizike korupcije

Agencija za borbu protiv korupcije uputila je Ministarstvu privrede mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta Zakona o javnim preduzećima. Iako Nacrt zakona sadrži značajne novine sa stanovišta sprečavanja korupcije, neophodno je dodatno unaprediti i precizirati njegove odredbe. Konkretno, Nacrtom zakona potrebno je pored ostalog precizirati pojedine uslove i […]
08/02/2016

Obaveštenje u vezi sa Javnim pozivom za posmatrače izborne kampanje

Agencija za borbu protiv korupcije obaveštava građanke i građane zainteresovane da se prijave za posmatrače izborne kampanje da se prijave poslate i-mejlom NE UZIMAJU u obzir. Detalji procesa prijavljivanja, kao i izbora kandidata, navedeni su u tekstu Javnog poziva. U nastavku navodimo neke delove Javnog poziva u vezi sa procedurom […]